Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 15                      EKİM  2008

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   
BATIDA EKONOMİK HAYATIN RASYONELLİŞMESİNDE EVRENSEL KARDESLİK İDEALİ VE BİREYSEL KAZANÇ EMELİ
   
Kürşat Haldun AKALIN

Makale No: 2
    
KARAR VERME, KARAR DESTEK SiSTEMLERi ve YÖNETSEL ETKiNLiK
    
Mustafa Fedai ÇAVUS

Makale No: 3
   
BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE BAĞDAT
    
Selim KAYA

Makale No: 4
   
SULTAN KALAVUN DEVRİ MEMLÛK-İLHANLI MÜNASEBETLERİ
II. HUMUS SAVASI H. 679/M. 1281

    
Abdullah Mesut AĞIR

Makale No: 5
   
XIZIR ILYASIN TÜRK MIFOLOJI SISTEMINDƏKİ ROLU
    
Xalidə BABAYEVA

Makale No: 6
   
İŞ TATMİNİ, STRES, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİLER: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
    
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL - Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY - Öğr. Gör. Hakan GÖKÇE

Makale No: 7
   
GÜVEN, BELİRSİZLİK VE RİSK ALMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: TEORİK YAKLAŞIM
   
Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK

Makale No: 8
   
BİR AYETİN IŞIĞINDA İSLAM DİNİNİN MUHASEBEYE BAKIŞI
   
Prof. Dr. A. Vecdi CAN

Makale No: 9
   
MİLLİ KIRGIZ DÜĞÜNÜ
   
Yrd. Doç. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ