Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 16                     NİSAN 2009

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   
BİR KAMU HİZMETİ BİRİMİ OLARAK VAKIFLARIN OSMANLI TOPLUM
YAŞAMINDAKİ ROLÜ

   
Hayriye IŞIK

Makale No: 2
    
OSMANLI İKTİSAT TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNE ZİHNİYET TEMELLİ BİR
YAKLAŞIM

    
Ahmet ŞİMŞEK

Makale No: 3
   
TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİMİ İLKELERİ ÜZERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ETKİSİ
(ÖRGÜTLEME, YÖNETİM, DENETİM)

    
Ayşe Yıldız ÖZSALMANLI

Makale No: 4
   
DÖNÜŞEN PAZARLARDA TEKEL İŞLETMELERİNİN REKABET DAVRANIŞLARINI ETKİNLEŞTİRMEDE PAZAR YÖNLÜLÜK STRATEJİSİ -TÜRK TELEKOM İNCELEMESİ -
    
Kemal POYRAZ - Ercan TAŞKIN - Hakan KARA

Makale No: 5
   
ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA KARARLARINDA KONJOINT ANALİZİ VE BİR
UYGULAMA

    
Yavuz SOYKAN

Makale No: 6
   
GELENEKSEL ULUSLARARASILAŞMA TEORİSİNE KARSI ÇIKAN YENİ BİR
ULUSLARARASILAŞMA MODELİ : GLOBAL DOĞAN İSLETMELER

    
Recep ÇİÇEK - Ömür DEMİRER

Makale No: 7
  
TÜRKİYE-RUSYA VE UKRAYNA DIŞ TİCARETİNDE FASIL YOĞUNLAŞMASI
KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER VE YAPISAL DEĞİŞİMLER

   
Mustafa AKAL

Makale No: 8
   
TÜRK-RUS-GÜRCÜ İLİŞKİLERİNİN MERKEZİNDEKİ ÜLKE: ABHAZYA
   
Cahit ARSLAN

Makale No: 9
   
Avrupa bİrlİğİ ülkelerİnde yaşayan türk çocuklarının kültürel uyum sorunları ve çözüm önerİlerİ
   
Yaşar BEDİRHAN

Makale No: 10
   
ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN TATMİN, TAVSİYE DAVRANIŞI VE TERCİH ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
   
Yavuz DEMİREL - M.Asıf YOLDAŞ - Sevilay Uslu DİVANOĞLU

Makale No: 11
   
İMKB 100 ENDEKSİ İLE BAZI MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA
   
Muhittin ZÜGÜL - Cumhur ŞAHİN

Makale No: 12
   
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDEN ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ’NDE BÜTÇE YÖNETİMİ VE MALİ DİSİPLİN SORUNU
   
Serpil AĞCAKAYA

Makale No: 13
   
DEVLET İŞLETMELERİNİN YENİ EKONOMİK SİSTEMDEKİ ROLÜ ÜZERİNE
   
Cusup PİRİMBAYEV - Ayılçı SARIBAYEV

Makale No: 14
   
YUNUS EMRE’NİN DİLİ HAKKINDA
   
Emek ÜŞENMEZ

Makale No: 15
   
TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI PLATFORMLARDAKİ TANITIM FAALİYETLERİ İÇİNDE HALK OYUNLARI FESTİVALLERİNİN ROLÜ
   
Eyüp UZUNKAYA

Makale No: 16
   
BİR MECMUANIN IŞIĞINDA 18. YÜZYILDA İSTANBUL
   
Bahir SELÇUK - İ. Halil TUĞLUK