Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 17    TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2009
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E KASTAMONU NÜFUSU
   
Burhan ŞAHİN

Makale No: 2
    
SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA “YENİ DÜNYA DÜZENİ”
    
Muzaffer ERCAN YILMAZ

Makale No: 3
   
ÇYA ÇERÇEVESİNDE KALKINMAK MÜMKÜN MÜ? (IS IT POSSIBLE TO DEVELOP WITHIN THE MAI?)
    
Ayca SARIALIOGLU - HAYALI

Makale No: 4
   
EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN ÇOCUK KİTAPLARI
    
Kelime ERDAL

Makale No: 5
   
MİTRA EFSANELERİNİN VE MUCİZELERİNİN HRİSTİYANLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
    
Kürşat HALDUN AKALIN

Makale No: 6
   
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
   
Osman TİTREK -  Mustafa BAYRAKÇI - Demet ZAFER

Makale No: 7
  
KİMLİK İNŞASI BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK BİR DERİNLİK: TÜRKMEN KİMLİĞİ VE RUHNAMA
   
Adem SAĞIR

Makale No: 8
   
AB ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN VE UYGULAMALARIN “İNSAN KAYNAKLARI” BOYUTUNDAN İNCELENMESİ
   
Mahmut YAVAŞİ - Adnan AKIN

Makale No: 9
   
ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
     Yücel ŞİMŞEK - Yahya ALTINKURT

 

.