Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 18    EKİM - KASIM - ARALIK 2009
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   
“KÜRT SORUNU” VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
   
Serhan ÜNAL

Makale No: 2
    
F.A. HAYEK’İN SAF İKTİSAT TEORİLERİNE BİR BAKIŞ
    
Salih ALP - Adem KARAKAŞ

Makale No: 3
   
AKADEMİK PERSONELİN GAZETE KAMPÜS’Ü DEĞERLENDİRMELERİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İTİBARI İLE ALGISAL FARKLILIKLARI
    
Mustafa KACUR - Kenan GÜLLÜ - Leyla LEBLEBİCİ KACUR

Makale No: 4
   
СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕРКЕСОВ В ТУРЦИИ: ВОСТОЧНЫЙ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПРИМЕР
    
Джахит. ASLAN

Makale No: 5
   
ÇOCUK EĞİTİMİNDE TİPOGRAFİ
    
Gültekin ERDAL

Makale No: 6
   
THE GROWTH OF DEMOCRACY And POLITICAL MARKETING APPLICATIONS IN TURKEY
     Umit ALNIACIK

Makale No: 7
    
İKTİSAT VE PSİKOLOJİ
   
Ümit ÇALIK - Gökhan DÜZÜ

Makale No: 8
   
TÜKETİCİLERİ PLANSIZ SATINALMA EĞİLİMLERİ İTİBARİYLE PAZAR BÖLÜMLERİ HALİNDE İNCELEME
   
Eyyüp YARAŞ - Eyüp AKIN - Bilge Kağan ŞAKACI

Makale No: 9
   
YATIRIM KARARI VE DEĞERLEMESİNİN TURİZM SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
     Doğan KUTUKIZ

Makale No: 10
   
TOPLUMUN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
     Müslim DEMİR

Makale No: 11
   
SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANININ İŞLENİŞİNİN 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
     Kadir ULUSOY

Makale No: 12
   
KRİZ YÖNETİMİNDE LİDERLİK
     Aykut ARSLAN

Makale No: 13
   
KUTSAL KİTAP EKSENİNDE MUSEVİLİĞİN BAŞLANGICI
     Kürşad Haldun AKALIN

 

.