Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 19    OCAK - ŞUBAT - MART 2010
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   
KIBRIS’TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL DEVLETİN HUKUK SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ
   
Soyalp TAMÇELİK

Makale No: 2
    
KÜRESEL ISINMA, ENERJİ SENARYOLARI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ
    
Mahmut ŞAYLIKAY

Makale No: 3
   
BİR ELEŞTİRİ ÖRNEĞİ: TANZİMAT’TAN CUMHURİYETE BATILILAŞMA
    
Yusuf ÇINAR

Makale No: 4
   
SANAL ZORBA/KURBAN ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
    
Tuncay AYAS - Mehmet Barış HORZUM

Makale No: 5
   
İKTİSADİ BÜYÜMEDE KURUMSAL FAKTÖRLER VE KURUMSAL DEĞİŞİM
    
Ahmet Emre BİBER

Makale No: 6
   
KURUMSAL TAKLİTÇİLİK-IZOMORFİZM: TÜRKİYE’DE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAM HEDEFLERİNİN ULAŞILABİLİRLİĞİ
     Ayşe Esmeray YOĞUN ERÇEN

Makale No: 7
    
YENİ İLETİŞİM ORTAMLARININ GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
   
Ahmet YATKIN

Makale No: 8
   
I. KÖRFEZ SAVAŞI’NDAN (1990- 91) - 11 EYLÜL SÜRECİNE ABD’NİN IRAK POLİTİKASI VE BUNUN TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
    Mehmet ÖZTÜRK

Makale No: 9
   
METDOİST BAKIŞ AÇISIYLA RASYONEL EKONOMİK ETKİNLİĞİN DİNSEL DOKUSU
     Kürşad Haldun AKALIN

Makale No: 10
   
BÜROLARDA TEKNOLOJİ KABUL VE KULLANIMI: GELİŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ İLE BİR MODEL ÖNERİSİ VE SEKRETERLER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME
     Aykut Hamit TURAN - Özlem ÇETİNKAYA

Makale No: 11
   
SOVYETLER’İN YIKILMASINDAN SONRA NATO’NUN YENİ HEDEFLERİ İLE ORTADOĞU BÖLGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE JEOPOLİTİK BİR DEĞERLENDİRME
     Emin BAYDİL

Makale No: 12
   
ÇEVRENİN SANATÇI YARATICILIĞINA ETKİLERİ VE SANAT EĞİTİMİ
     Nazan DÜZ

Makale No: 13
   
TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK POLİTİKASINA TEORİK BİR BAKIŞ
     Mehmet ÖZTÜRK

Makale No: 14
   
MUHASEBE EKONOMİK TERÖRÜN BİR ARACI OLABİLİR Mİ?
     Ahmet Vecdi CAN

.