Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 20    NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
    
TEKNOLOJİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPIYA ETKİLERİ
Oğuz BAL

Makale No: 2
    
STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Gülten Eren GÜMÜŞTEKİN         Fikret GÜLTEKİN
 

Makale No: 3
   
TÜRK HALK DANSLARININ MÜZİKLE İCRASINDA DAVULUN YERİ VE ÖNEMİ
Eyüp UZUNKAYA

Makale No: 4
    
ÖĞRENCİLERİN GÜDÜLENME DÜZEYİNDE ETKİLİ BİR FAKTÖR: OKUL ZORBALIĞI
Erkan YAMAN       Yüksel EROĞLU                Betül BAYRAKTAR          Tuğba Seda ÇOLAK

Makale No: 5
   
KKTC VE AB’DE SAYIŞTAY MÜESSESELERİNİN ETKİNLİK ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Okan Veli ŞAFAKLI

Makale No: 6
    
KAMU   KURULUŞLARINDA   DIŞ   KAYNAKLARDAN   YARARLANMA “OUTSOURCİNG”:(KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Öğr. Gör. Halil Özcan ÖZDEMİR

Makale No: 7
  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKİ COĞRAFYA KONULARINDAKİ BAZI TEMEL KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYİ VE KAVRAM YANILGILARI
Yrd. Doç. Dr. Kamile GÜLÜM

Makale No: 8
   
ARJANTİN’İN EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK TARİHİ: İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR
Yrd. Doç. Dr. Suzan ERGÜN

Makale No: 9
   
EKONOMİK BÜYÜME BAĞLAMINDA ENERJİ TÜKETİMİ
Ahmet Yağmur ERSOY

Makale No: 10
   
VIVE LA LIBERTE! İKİNCİ MEŞRUTİYETİN MÜZİKAL COŞKUSU
Evren Kutlay BAYDAR

Makale No: 11
   
ECONOMIC CRISES IN HISTORY, THE CHARACTERISTICS OF THE MOST RECENT CRISIS AND ITS EFFECTS ON THE ECONOMY OF AZERBAIJAN
Ismail AKTURK

Makale No: 12
   
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ ETKİNLİĞİNDE İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (İKBS)
Yeter DEMİR                     Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Makale No: 13
   
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL RİSK ALGISI VE ÇEVRESEL TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Neslihan SAM              Sevda GÜRSAKAL                Rıza SAM

Makale No: 14
   
ERGENLERDE GÖRÜLEN ZORBALIK EĞİLİMİNİN BİLİŞSEL ÇARPITMALAR VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLARLA İLİŞKİSİ
Mustafa ŞAHİN                   Serkan Volkan SARI

Makale No: 15
   e-MEMNUNİYETİ ETKİLEYEN PERFORMANS KRİTERLERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (e-PERAKENDECİLİK ÖRNEĞİ)
Remzi ALTUNIŞIK                 Nihal SÜTÜTEMİZ                Levent ÇALLI

Makale No: 16
   HE FOUNDATION OF CONFUCIANISM IN CHINESE AND JAPANESE ACCOUNTING
ÇİN VE JAPON MUHASEBE SİSTEMLERİNİN KONFÜÇYÜSÇÜ TEMELİ (ÇEVİRİ)
YAZANLAR:                                                                          ÇEVİRENLER:
Robert BLOOM                                                                      Öğr. Gör. Cengiz GÜNEY
John SOLOTKO                                                                     Prof. Dr. A. Vecdi CAN

.