Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 21  Temmuz - Ağustos - Eylül
  2010
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUMLARININ YENİ ÇEVRESEL PARADİGMA VE BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ

   
Neslihan SAM         Rıza SAM         K. Burcu ÖNGEN

Makale No: 2
   
REKABET KURULU REKABET İHLALİ KARARLARININ İKTİSAT OKULLARI BAĞLAMINDA ÇÖZÜMLENMESİ
    
Sevda Yaşar COŞKUN

Makale No: 3
 
Kavram Analizi Stratejisinin Öğrencilerin Kavram Öğrenme Başarısı Ve Hayat 
Bilgisi Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi

   
Hakan DÜNDAR            Naciye AKSOY

Makale No: 4
  
İlköğretim Okullarının Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri (Uşak İli Örneği)
    Mehmet Akif HELVACI               Bilal KICIROĞLU

Makale No: 5
    OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASÎ VE İDARÎ TARİHİNDE ADALET VE MÜSAVAT 
MESELESİ

   
Dr. Taner ASLAN

Makale No: 6
    Türk Siyasi Elitlerin Toplumsal Kökeni (1920–1950)
      Mutlu SESLİ            Şeyhmus DEMİR

Makale No: 7
   
JOHN LOCKE’UN DEVLET TEORİSİ
    Müzeyyen EROĞLU  

Makale No: 8
  
MINSKY MODELİ BAĞLAMINDA YÜKSEK RİSKLİ İPOTEKLİ KONUT KREDİSİ KRİZİNİN ANATOMİSİ    
     Mehmet Burak KAHYAOĞLU          Ali AKAYTAY          Sema ÜLKÜ

Makale No: 9
  
DÖVİZ KURU REJİMİ– TİCARÎ REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ:
TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ

     Kadir KARAGÖZ                Ali ŞEN 

Makale No: 10
  
ETHNIC IDENTITY AND ETHNIC CONFLICTS
(ETNİK KİMLİK VE ETNİK ÇATIŞMALAR)

     Muzaffer Ercan YlLMAZ

Makale No: 11
   YENİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ AKADEMİK BENLİK KAVRAMI GELİŞİMİNE ETKİSİ

     Murat DEMİRBAŞ        Rahmi YAĞBASAN

Makale No: 12
  ATATÜRK’ÜN BALKAN POLİTİKASI VE ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE-BALKAN DEVLETLERİ İLİŞKİLERİ

     Barış ERTEM