Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 22  Ekim - Kasım - Aralık
  2010
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEN HAREKETLE TÜRK KÜLTÜRÜNDE ERKEK EVLAT OLARAK OĞUL KAVRAMI
   
Kürşad KOCA         Serdar UĞURLU

Makale No: 2
   
JOSEPH A. SCHUMPETER KAPITALISMUS, SOZIALISMUS UND DEMOKRATIE
    
Murat ERCAN

Makale No: 3
 
ÖZELLEŞTİRME VE ALTERNATİFLERİ
   
Işıl Fulya ORKUNOĞLU

Makale No: 4
  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜMELER KONUSUNDAKİ ÖĞRENMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-I
    Işıkhan UĞUREL               Sevgi MORALI

Makale No: 5
   
KENT PLANLAMASI BAĞLAMINDA KENTSEL ALANLARDA İLETİŞİM ORTAMLARININ OLUŞTURULMASI SORUNU
   
Sedat CERECİ

Makale No: 6
   
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNİN BELEDİYELERDE UYGULANMASINA YÖNELİK MODELSEL BİR YAKLAŞIM
      Ali ERBAŞI

Makale No: 7
   
NİĞDE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMLARINDA KALAN SIĞINMACI VE MÜLTECİLERLE İLGİLİ GÖZLEMLER
    Nafiz TOK       Recep KORKUT 

Makale No: 8
  
ORTADOĞU PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİN YENİ BOYUTU 
     
Ali AYATA

Makale No: 9
  
HASTANE SEKTÖRÜNDE YATAN HASTALARIN HASTA TATMİNİ VE HASTANE KALİTESİ ALGILAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR İLİ SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ ÖRNEĞİ
     Mehmet TOP              Menderes TARCAN              Hasan GÜLER              Sabahattin TEKİNGÜNDÜZ

Makale No: 10
  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERS ARAÇ GEREÇLERİNİ KULLANMA DURUMLARI
     Serdarhan Musa TAŞKAYA       Turgut BAL

Makale No: 11
  
ÖĞRETMENLERİN DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ GİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
     Soner POLAT               Ergin AKTOP

Makale No: 12
 
EVALUATION OF MANAGERS EMPLOYED IN THE TURKISH TOURISM SECTOR’S ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS
     Ahmet KIZIL       Fazıl GÜLER      Cengiz CEYLAN        Cevdet KIZIL         Ayşe İrem KESKİN          Püren BUGET

Makale No: 13
 
OLUMLU DEĞERLENDİRİLME KORKUSU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
     Tayfun DOĞAN          Tarık TOTAN

Makale No: 14
 
AVRUPA BIRLİĞİ’NIN ORTAK TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER
     Murat ERCAN

Makale No: 15
 
AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR
     Mustafa BÜTE

Makale No: 16
 
LİBERAL DEMOKRASİNİN DÖNÜŞÜMÜ YA DA POST- MARKSİST TEORİNİN ZAFİYETİ: “RADİKAL DEMOKRASİ PROJESİNİN ELEŞTİRİSİ”
     Uğur BATI

Makale No: 17
 
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİĞİ ALGILAYIŞI
     Refiye ÖZEN                  Halil İbrahim SAĞLAM

Makale No: 18
 
TÜRK KÜLTÜRÜ VE ANADOLU MÜSLÜMANLIĞI İLİŞKİSİ
     Serdar UĞURLU        Kürşad KOCA

Makale No: 19
 
TÜKETİCİLERİN PSİKOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN MARKET MARKALI ÜRÜN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
     Murat AKIN          M. Asıf YOLDAŞ