Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 23  Ocak - Şubat - Mart
  2011
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRKİYE-İRAN SAVUNMA HARCAMALARI NEDENSELLİĞİ TESTİ
   
Mustafa AKAL         Adnan DOĞRUYOL         Kürşat BİLİŞLİ

Makale No: 2
   
AYDINLANMA’NIN FRANSIZ DÜŞÜNCESİ İÇİNDE “KATI LİBERAL DEĞERLER” BAĞLAMINDA ELE ALINMASINDA ANSİKLOPEDİ VE ANSİKLOPEDİSTLERİN YERİ
    
Fikret ÇELİK     Serdal FİDAN     Kamil ŞAHİN

Makale No: 3
 
ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE FACEBOOK KULLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
   
Mustafa ŞAHİN     Volkan SARI     Betül AYDIN

Makale No: 4
  
BEDENSEL ENGELLİLER İLE BEDENSEL ENGELLİ OLMAYANLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ: KAMUDA BİR ARAŞTIRMA
    Ersan TOKOĞLU                Belgin AYDINTAN      Mustafa POLAT      Serhat BURMAOĞLU

Makale No: 5
   
HATAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ KOBİ’LERDE ISO 9000 STANDARTLARININ UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
   
İslam GÜNEBAKAN       Hamit BASIK

Makale No: 6
   
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARININ VİZYON, MİSYON VE DEĞERLERİ İLE İLGİLİ BİR ÇÖZÜMLEME
      Yahya ALTINKURT      Kürşad YILMAZ

Makale No: 7
   
AKRAN ZORBALIĞI ÖLÇEĞİ: ÇOCUK FORMU
   Metin PİŞKİN           Tuncay AYAS

Makale No: 8
  
MEVLEVÎLERİN YÖNETİMLE İLİŞKİLERİ
     
Nilgün Açık Önkaş

Makale No: 9
  
İÇSEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ
     Şule Yüksel YİĞİTER

Makale No: 10
  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI’NA (KPSS) YÖNELİK TUTUMLARI
      Erol KARACA

Makale No: 11
  
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİ VE ÖFKE İFADE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
    Erkan YAMAN               Sinan TÜRKER

Makale No: 12
 
LEWİS MODELİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER: TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
     Orhan KANDEMİR

Makale No: 13
 
TÜRKİYE’DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI
     Ayşe Yıldız ÖZSALMANLI

Makale No: 14
 
İŞ YERİ İSİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: VAN ÖRNEĞİ
     Abdulselam ARVAS

Makale No: 15
 
“GÖĞSÜ KINALI SERÇE KUŞU” MASALININ ÇÖZÜMLEME DENEMESİ
     Birol İPEK