Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı








 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 24  Nisan - Mayıs - Haziran
  2011
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTAN



Makale No: 1
   GÖRSEL KÜLTÜRÜN VE SOSYO-KÜLTÜREL OLGULARIN ÖĞRENCİ RESİMLERİNDEKİ İMGELERE ETKİLER

   
Arzu UYSAL

Makale No: 2
   
İŞ FİKRİ BULMA YÖNTEMLERİ: ISPARTA GİRİŞİMCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
    
Kürşat ÖZDAŞLI          Burcu ÖZKARA

Makale No: 3
 
SANAT EĞİTİMİNDE ESTETİK DEĞERLERİN GELİŞİMİ SÜRECİNDE ÇOCUK VE İLETİŞİM
    Tuba GÜLTEKİN

Makale No: 4
  
HALK OYUNLARININ SAHNELENMESİNDE DEKOR TASARIM VE UYGULAMA YÖNTEMİ
    Nihal ÖTKEN

Makale No: 5
   
CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK NÜFUS SAYIMINA (1927) GÖRE MUŞ İLİNİN NÜFUS ÖZELİKLERİ
   
Sami YUCA

Makale No: 6
   
TÜRKİYE VE YENİ MEDYA POLİTİKALARI: KÜRESEL MEDYA YÖNETİMİ ÇAĞINDA ULUS DEVLET İÇİN UMUT VAR MI?
      Serhat KAYMAS

Makale No: 7
   
GÜMRÜK BİRLİĞİ ve KIRGIZİSTAN’A ETKİLERİ
   Lütfü ŞAĞBANŞUAR

Makale No: 8
  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE BUNLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ (ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
     
Yener ÖZEN

Makale No: 9
  
İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ
     Özcan ASİLKAN

Makale No: 10
  
ALDATICI REKLAMLARIN TÜKETİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN REKABET HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
      Güran YAHYAOĞLU       Murat KORKMAZ

Makale No: 11
  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ADIYAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ
    Çelik MÜCAHİT           Duran HACİ

Makale No: 12
 
YEREL YÖNETİMLERİN BORÇLANMALARI
     Sezen GÜNGÖR

Makale No: 13
 
SPOR FEDERASYONLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
     Selahattin AKPINAR      Emin KURU