Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 25  TEMMUZ - AĞUSTOS
  2011
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA HATA ÇÖZÜMLEME DENEMESİ
   
Ali Erdem CİĞERCİ

Makale No: 2
   
DÜNYA’DA VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İSLAM BANKALARININ
    
Nalan ECE

Makale No: 3
 
SANATSAL İLETİŞİM MODELİ: SAHNE (PERFORMANS) SANATLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
    Füsun AŞKAR

Makale No: 4
  
TÜRK HUKUKUNDA KREDİ KARTI VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDEMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARININ TÜKETİCİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Güran YAHYAOĞLU         Murat KORKMAZ

Makale No: 5
   
YENİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİGORTA VE SİGORTA BROKERLARI
   
Ömer ÖZKAN

Makale No: 6
   
ULUSAL İŞ SİSTEMLERİNİN ULUS ÖTESİ UZANTILARI OLABİLİR Mİ? ULUS ÖTESİ İŞLETMELERİN ALICI ÜLKELERDEKİ ÖRGÜTSEL FORMLARI KÖKEN ÜLKEDEKİ ÖRGÜTSEL FORMLARININ İZLERİNİ TAŞIYOR MU?
      Ali TAŞ                               Mahmut HIZIROĞLU                              Serdar ÇAKAN

Makale No: 7
   
DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMA DAYALI BİR DURUM ÇALIŞMASI
   Özden YARIMCA

Makale No: 8
  
TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE TEMEL BAKIŞLAR: DÜN, BUGÜN ve YARIN
     
E. Ayşen HİÇ GENCER

Makale No: 9
  
PROFESYONEL FUTBOL KULÜP YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMAYI YÖNETME STRATEJİLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİYLE İLİŞKİSİ
     Akın ÇELİK

Makale No: 10
  
ÖĞRETMEN ADAYLARINDA DUYGUSAL ZEKÂ, PROBLEM ÇÖZME VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİ
      Didem ARLI               Esen ALTUNAY           Münevver YALÇINKAYA

Makale No: 11
  
TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARLA İLGİLİ ANAYASAL VE YASAL DÜZENLEMELERİN NİTELİKLERİ VE ANAYASADA ALMALARI GEREKEN YERLER
    Tahsin ERDİNÇ

Makale No: 12
 
TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI YARGISI
     Sami ZARİÇ

Makale No: 13
 
MOTİVASYONUNUN İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
     Agah Sinan ÜNSAR

Makale No: 14
 
BANKACILIK VE RİSK YÖNETİMİNİN BİR BANKA ÜZERİNDE UYGULANMASI VE SONUÇLARININ HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA UYGULAMALI ÇALIŞMA
    Güran YAHYAOĞLU                Murat KORKMAZ             Göksel AKMAN

Makale No: 15
 
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE MUHASEBENİN GELİŞİMİNDE HUKUKUN YERİ - MEVCUT HUKUK FAKÜLTELERİNDE MUHASEBE DERSLERİNİN ÖNEMİ
     Esra ATABAY

Makale No: 16
 
AMASYA KENTİ ÖZELİNDE ASAYİŞ SUÇLARININ KENTSEL MEKÂNDA DAĞILIŞ ÖZELLİKLERİ VE NEDENSELLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
     Lale GÜREMEN

Makale No: 17
 
OTEL İŞLETMELERİNDEKİ YİYECEK İÇECEK BÖLÜMLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: SWOT ANALİZİYLE BİR DEĞERLENDİRME
     Esin ÖZKAN               Adnan TÜRKSOY

Makale No: 18
 
‘DÖVÜŞ KULÜBܒ FİLMİNİN RUHBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
     Işıl HORZUM

Makale No: 19
 
TÜRKİYE İÇİN AB’NİN ALTERNATİFİ VAR MI?
Türk – İslam Dünyası ve Türk Cumhuriyetleri Bağlamında Avrupa Birliği ve ASEAN Örneği

     Emre TOPOĞLU                  M. Veysel KAYA

Makale No: 20
 
ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ ROLÜ, GÜVENİRLİLİK AÇISINDAN SORGULANMASI VE TÜRKİYE
     Erdinç TUTAR                        Filiz TUTAR                    Mehmet Vahit EREN

Makale No: 21
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNDE DİNİ EKSTREMİZMLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI HUKUK SORUNLARI
     Yermek BEKBOSSYNOV

Makale No: 22
 
DUYGUSAL ZEKA ILE YAŞAM TATMINI ARASINDAKI İLIŞKIYE YÖNELIK BIR ÇALIŞMA
     Kubilay ÖZYER              Öznur AZİZOĞLU               Gulnaz FAHREEVA

Makale No: 23
 
TÜRKİYE’NİN ÇOK PARTİLİ PARLEMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİNDE SİYASİ PARTİLERİN EKONOMİ POLİTİKALARI
     Murat PIÇAK

Makale No: 24
 
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ENERJİ POLİTİKASINDA TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ
     Murat ERCAN

Makale No: 25
 
STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ – HEDEF MALİYET – ETKİN VERİMLİLİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK KAZUKİYO KURUSAWA AIPR MODELİNİN BİR KABLO ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULANABİLİRLİLİĞİNE YÖNELİK UYGULAMALI ÇALIŞMA
     Ahmet ÖZKAN               Ayhan AYDOĞDU                     Murat KORKMAZ             Güran YAHYAOĞLU