Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 26  EYLÜL - EKİM 2011
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ VE GİRİŞİMCİLİK: BİREYLERİ GİRİŞİMCİLİĞE YÖNLENDİREN ETKENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
   
Burcu Selin YILMAZ        Özgür Devrim GÜNEL

Makale No: 2
   
ADANA İLİ TOPTAN SEBZE VE MEYVE FİYATLARININ ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
    
Öznur POLAT               Cahit GÜNGÖR             Murat KORKMAZ              Vedat ÇİMEN           Güran YAHYAOĞLU

Makale No: 3
 
REFORM ÇAĞI AVRUPASINDA ÜRETİM YA DA TÜKETİM MAKSATLI BORÇLANMA TARTIŞMASI
    Kürşat Haldun AKALIN

Makale No: 4
  
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI İNGİLİZ DIŞ POLİTİKASI: İMPARATORLUK YAŞIYOR MU?
    Göktürk TÜYSÜZOĞLU

Makale No: 5
   
MUSA KÂZIM BEY’İN (1858–1919) TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
   
Mustafa ŞANAL

Makale No: 6
   
METROPOLİTEN BÖLGELERİN REKABET GÜCÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE TEORİK BİR BAKIŞ
      Rasim AKPINAR          Kamil TAŞÇI              Mehmet Emin ÖZSAN

Makale No: 7
   
TÜRKİYE'DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN İKLİM BÖLGELERİNE YANSIMASINDA KUZEY-GÜNEY YÖNLÜ SICAKLIK VE YAĞIŞ DEĞİŞİM ÖNGÖRÜLERİ
   Muhammet BAHADIR

Makale No: 8
  
ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EĞİTİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
     
E
dip Örücü                    Recep KILIÇ                     Adem ERGÜL

Makale No: 9
  
TURGUT ÖZAL VE AK PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINA TEORİK BİR BAKIŞ ÖRNEĞİ: LİBERAL DÜŞÜNCENİN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA ETKİSİ
     Yusuf ÇINAR

Makale No: 10
  
FORMEL ve ENFORMEL KADIN ÇALIŞANLARIN İSTİHDAM EDİLME BİÇİMLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
      Esra Aydın GÖKTEPE

Makale No: 11
  
İRAN KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKİSTAN VE İRAN COĞRAFYASINDA İRAN-TURAN SINIR MÜCADELELERİ
    Yılmaz KARADENİZ

Makale No: 12
 
TÜKETİM KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDEN SAĞLIK HABERLERİ
     Özgül BİRSEN                  Şule Y. Öztürk

Makale No: 13
 
TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
     Haluk YÜCEL

Makale No: 14
 
UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ADAY ÖĞRETMENLERİN KİŞİSEL VE MESLEKİ NİTELİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
    Nida BAYINDIR

Makale No: 15
 
ERCİŞLİ EMRAH’IN ŞİİRLERİNDE SEVGİLİNİN GÜZELLİK UNSURLARI BAKIMINDAN KLASİK EDEBİYAT HUSUSİYETLERİ
     Özlem DÜZLÜ

Makale No: 16
 
AİLE İÇİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BİYO-PSİKO-SOSYAL SONUÇLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
     Hülya AKSAKAL      Mehmet ATASAYAR

Makale No: 17
 
THE EFFECTS ON YOUNG CONSUMERS OF MUSİC STYLE USED ADVERTİSEMENTS İN TURKEY
     Nural İmik TANYILDIZI

Makale No: 18
 
KASTAMONU’DA DİNİ BAYRAMLARI KUTLAMA GELENEKLERİ VE BU GELENEKLERİN İNSAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
     Gülşah YÜKSEL

Makale No: 19
 
KÜÇÜK AĞA ROMANININ ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ
     Ömer SOLAK

Makale No: 20
 
İNGİLTERE’DE RASYONEL EKONOMİK BİREYCİLİĞİN YÜKSELMESİNDE METODİZMİN ROLÜ
     Kürşat Haldun AKALIN