Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 27  KASIM - ARALIK 2011
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
SOSYOLOJİK METAFORLAR
   
Levent ERASLAN

Makale No: 2
   
KIRGIZ SÖZLÜ EDEBİYATINDA “AKIYNEK” TÜRÜ İLE TÜRK SÖZLÜ EDEBİYATINDAKİ MANİLER ÜZERİNE
    
Mehmet ÇERİBAŞ

Makale No: 3
 
TÜRK HALK OYUNLARI TÜRLERİNE GÖRE ASMA DAVULUN YAPISAL OLARAK VE ÇALIM TEKNİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
    Mustafa ŞAHİN

Makale No: 4
  
ULAŞIM HİZMETİNDE GÖREVLİ SÜRÜCÜLERİN STRESLE BAŞETME BECERİLERİ: BİR ALAN UYGULAMASI
    Ali Haydar ŞAR          Abdullah IŞIKLAR

Makale No: 5
   
OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE KAHVEHANELER: SOSYAL VE SİYASAL YAŞAMIN İNCELENMESİ
   
Halil Emre DENİŞ

Makale No: 6
   
İNTERNET PERAKENDECİLİĞİ VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA İLİŞKİSİ; TUĞLA DUVARLAR YIKILABİLİR Mİ?
      Volkan YAKIN

Makale No: 7
   
AİLEDEN VE ARKADAŞTAN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE SİBER MAĞDURİYET: YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE BİR İNCELEME
   Yüksel EROĞLU                 Adem PEKER

Makale No: 8
  
UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
     
Etem YEŞİLYURT              Çetin SEMERCİ

Makale No: 9
  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
     Мамедов Парвиз Гаджи оглы

Makale No: 10
  
SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE SİMAVLI MEMURLAR
      Nurgül BOZKURT

Makale No: 11
  
ÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE DOĞA TARİHİ MÜZELERİ’NİN ROLÜ
    Abdullah KARATAŞ

Makale No: 12
 
ÜNİVERSİTELERDE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK TACİZ: GAZİ, KOCAELİ VE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
     Sezer AYAN

Makale No: 13
 
VASIF ÖNGÖREN’İN TİYATROLARINDA KADIN
     Halil ADIYAMAN

Makale No: 14
 
CUMHURİYETİN ÖTEKİSİ OLARAK GELENEKSEL MİLLİYETÇİLİK VE TÜRK OCAKLARININ KAPATILMASI
    Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI                   Gökberk YÜCEL