Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 28  OCAK - ŞUBAT 2012
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   KURUMSAL AİLE İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

   
Murat KORKMAZ                   Kenan SAVAŞ                    Güran YAHYAOĞLU

Makale No: 2
   
“KOLORİT” KAVRAMI BAĞLAMINDA NOTA YAZISININ KIRIM TATAR MÜZİĞİNDEKİ İŞLEVSELLİĞİ  
    
İlhan ERSOY

Makale No: 3
 
TÜRKİYE’DE BANKACILIK PİYASASINDA YOĞUNLAŞMA - CR4 ve Herfindhal-Hirsman Endeksleri ile Analiz-
    Ergin UZGÖREN                 Ali TARHAN

Makale No: 4
  
DEVLETİN YENİDEN KEŞFİ: TARİHSEL GELİŞİMİ, FELSEFESİ, ELEŞTİRİSİ VE GELECEĞİ
    Murat ÖNDER

Makale No: 5
   
DEVLET KONSERVATUVARLARININ ATAMA-YÜKSELTME KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BETİMSEL BİR İNCELEME  
   
S. Çetin AYDAR                       Özlem ÖMÜR

Makale No: 6
   
TEMEL BAĞLAMA ÖĞRETİMİ BAŞLANGIÇ DÜZEYİNE YÖNELİK OLARAK ÖNERİLEN TEZENE TEKNİĞİNİN EZGİ-ESER ÇÖZÜMLEMEDE ÖĞRENCİLERİN BAĞLAMA ÇALMA BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
     
Servet YAŞAR

Makale No: 7
   
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE UZMAN DOKTORLARIN ZAMAN YÖNETİMİ
   Kamil ÖZDİL                            Murat KORKMAZ                     Serhan BAYKARA

Makale No: 8
  
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: KÜRESEL MEDYA YÖNETİMİ ÇAĞINDA ULUS DEVLET
     
Serhat KAYMAS

Makale No: 9
  
TÜRKİYE’DE KENTSEL PLANLAMA VE TOKİ’NİN PLANLAMA YETKİLERİNDEKİ GENİŞLEMENİN BOYUTLARI
     Sami ZARİÇ

Makale No: 10
  
MÜZİK, REKLAM VE KİTLE İLETİŞİMİN ERGEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
      Raziye Pekşen AKÇA                       Vesile ŞENOL

Makale No: 11
  
TÜRKİYE’NİN NATO ÜYELİĞİ VE KORE SAVAŞI
    Bülent AKKAYA

Makale No: 12
 
İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN PAZARLAMA ve SATIŞ STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
     Murat KORKMAZ                             Serhan BAYKARA                   Göksel AKMAN

Makale No: 13
 
KÜRESELLEŞMENİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNE ETKİLERİ
     Ali AYATA

Makale No: 14
 
NOGAY YAZAR BASİR ABDULLİN’İN TÜRKMENLER ÜZERİNE YAZDIĞI DRAMATİK ESERLER
    Muratgeldi SÖYEGOV

Makale No: 15
 
MUHTEŞEM FİLM SAHNELERİ VE ANLARI
    Ayşe m. KALAY                   E. Gülay ER PASİN

Makale No: 16
 
GENÇLERİN KİMLİK GELİŞİMİ VE SOSYALLEŞME SÜRECİNE TELEVİZYON DİZİLERİNİN ETKİSİ
    Melek COŞGUN

Makale No: 17
 
TÜRK RESİM SANATINDA KADIN SANATÇININ TUVALİNDE KADIN İMGESİ
    Nuray MAMUR

Makale No: 18
 
TC MERKEZ BANKASI, SERMAYE PİYASASI KURULU VE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'NUN, KAMU KESİMİNDE FİNANSAL PİYASALARA MÜDAHALESİNİN, BANKACILIK HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Murat KORKMAZ                      Güran YAHYAOĞLU

Makale No: 19
 
ARTAN ORANLI VERGİ TARİFELERİNİN VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN KAVRANMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
    Canan SANCAR                        Mehmet ŞENTÜRK

Makale No: 20
 
2008 MORTGAGE KRİZİ VE BEKLENTİ RİSKİ
    Ahmet Hakan ÖZKAN

Makale No: 21
 
GAZETELERDEKİ İŞ İLANLARINDA AYRIMCILIK
    Emel İŞTAR

Makale No: 22
 
ELMALI SİKKELERİNİN BULUNMASI, YURT DIŞINA KAÇIRILMASI VE TEKRAR YURDA GETİRİLMESİ
    Mehmet YALÇINKAYA

Makale No: 23
 
DİYARBAKIR’DA MÜLK SATIŞLARI VE ŞEHİR DOKUSUNA ETKİLERİ (1732-1733)
    Serkan SARI

Makale No: 24
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVESİNDE UYUŞTURUCU MADDELERLE MÜCADELE
    Naim DEMİREL

Makale No: 25
 
TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK ŞİDDET
    Necmettin ÖZERKMEN

Makale No: 26
 
CAM TAVAN SORUNU VE SENDROMUNA İLİŞKİN ANTALYA VE MUĞLA BÖLGESİNDE BULUNAN TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN KADIN YÖNETİCİLERİN ÜZERİNDE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
    Yasin GÜNDEN                         Murat KORKMAZ                         Güran YAHYAOĞLU