Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   


* *

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
OCAK - ŞUBAT

Sayı: 28  Yıl: 2012  ISSN:1694-528X


İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTAN


TÜRKİYE’NİN NATO ÜYELİĞİ VE KORE SAVAŞI
Dr. Bülent AKKAYA
 

ÖZET

     Türkiye’nin Karadeniz’e, Akdeniz’e açılan boğazların sahibi olması, Basra Körfezi’ne yakınlığı ve Sovyetlerin buralarda hep gözünün olması nedeniyle coğrafi konumu güvenlik politikalarını etkilemiştir. 1920’li yıllardaki Türk dış politikası politika anlaşılır bir politikadır. Çünkü 1918-1922 yılları arasında batı ile bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye, sınırları küçülmüş, askerî ve ekonomik olarak zayıflamış bir haldeydi. 1930’lu yıllarda ise Türkiye tarafsız bir politika izlemenin kendisini izole edeceğinin farkına varmasıyla ikili ilişkiler ve ittifaklar arayışında olmuştur. Türkiye, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan Sovyet tehdidi karşısında batı ülkeleri ile yakınlaşmaya gitmiş özellikle ABD’ye yakınlaşmaya başlamıştır. CHP tarafından başlatılan NATO'ya üye olma girişimleri 1950 seçimleri ile iktidara gelen DP tarafından da devam ettirilmiştir 25 Haziran 1950 tarihinde başlayan Kore Savaşı ile Türkiye, ABD’nin ardından kara askeri gücünü Kore’ye gönderme kararı alan ikinci ülke olmuş ve NATO’ya katılmasında Kore Savaşı etkili olmuştur. Bu çalışma ile Türkiye’nin Nato’ya girişinde Kore Savaşı’nın etkisi anlatılmaya çalışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER
Türkiye, Demokrat Parti, Güvenlik, NATO, Kore Savaşı.

ABSTRACT
NATO MEMBERSHİP OF TURKEY AND KOREAN WAR,

    Turkey’s geographical position effect its security politics owning to Bosphorus and nearer Persian Golf and because of Soviets always want to keep these places. Turkey’s foreign policy was reasonable in 1920 year’s, because Turkey was poorer as military and economical position through struggling to Western countries to have its indepence. In the 1930 year’s Turkey’s objective foreign policy could be caused to Turkey’s isolation from World policy. So Turkey’s foreign diplomacy, place of had been close peaceful western contries and endeavored in order to participate in the alliances. After World War II, When Soviet threat came out, as a result of this Turkey approaching Western World and especially to USA. Attempts to affiliate to NATO were begun by People's Republican Party (PRP) and carried on by Democrat Party which came to power with 1950 Elections.DP government started to be a member of NATO. Korean War which began at the date of 25th June in 1950. Turkey sent military forces to the Korean War after USA and Korean War was effective for Turkey’s membership of NATO. In this article, I’d try to explain Turkey's affıliation to NATO and Korean War.

Key Words
Turkey, Democrat Party, Security, NATO, Korean War.

 

Makaleyi bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayınız...