Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   


* *

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
OCAK - ŞUBAT

Sayı: 28  Yıl: 2012  ISSN:1694-528X


İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTAN


NOGAY YAZAR BASİR ABDULLİN’İN TÜRKMENLER ÜZERİNE YAZDIĞI DRAMATİK ESERLER
Akad. (Ord.) Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov - Türkmenistan
 

ÖZET

ANAHTAR KELİMELER
İlk dramlar, tarihî piyes, edebî hakikat, tipler ve karakterler.

ABSTRACT
SOCIOLOGICAL METAPHORS

    Из четырех драматических произведений ногайского писателя Басира Абдуллина (1892 – 1937), созданных им по туркменской тематике в Ашхабаде в 1920 годы, в данной статье анализируются только пьесы «История Султана Санджара» и «Неравенство». Выявляются их жанровые своеобразия, идейно-тематическая и художественная ценность.

Ключевые слова:
Первые драмы, историческая пьеса, художественная действительность, образы и характеры.

 

Makaleyi bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayınız...