Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   


* *

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
OCAK - ŞUBAT

Sayı: 28  Yıl: 2012  ISSN:1694-528X


İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTAN


MUHTEŞEM FİLM SAHNELERİ VE ANLARI
Ayşe M. KALAY
E. Gülay ER PASİN

ÖZET

     Sinema günümüzde özellikle teknoloji etkisinde, sanatın bir dalı olarak ve aynı zamanda endüstriyel bir ürün gibi tüketilmektedir. Ancak sinemayı “görsel” bir sanat olarak kabul ettiğimizde sinema tarihindeki bazı görüntülerin herkes için kalıcı hale geldiği görülmektedir. Bu noktadan hareketle, 'muhteşem film sahnesi-anı' ya da 'muhteşem, unutulmaz ve belirleyici film sahnesi-anı' nedir diye sorulduğunda, sinema tarihinde unutulmaz anlar ve sahneler olarak anlatılan yüzlerce yazılı öykü ile karşılaşılmaktadır. Bunlar kendi yaşamlarımızdan anlarmış gibi anılarımızda yer etmiş olan film sekanslarıdır. Bu görüntüler bizi, gerek sevgi gerekse korku ile o anı hatırlamaya ve yeniden yaşamaya zorlamaktadır. Örneğin, Psycho filmindeki Marion Crane’nin duşta bıçaklanarak ölmesinden önce duyulan kemanların çığlıkları. Bunlar unutulmaz film anları ve bazıları da tüm zamanların en iyi sahne veya görüntüleridir, yarattıkları yıldızlarla ve sahip oldukları senaryolarla unutulmayacak şekilde hafızalarımıza kazınmışlardır ve böylece unutulmaz olmuşlardır. Bu çalışmada bu unutulmaz sahneler ve anlar araştırılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER
Film, En iyi ya da muhteşem sahneler-anlar, Unutulmaz sahneler-anlar

ABSTRACT
GREAT FILM SCENES AND MOMENTS

   Cinema, consumed as an industrial work today is a brunch of art most effected by technology. Defining cinema as ‘visual art’, some visions become permanant almost for everyone. In this point of view, if we ask what 'great film scene-great film moment' or 'great, memorable and defining film moment' is, we can see that in cinema history, there are literally hundreds and hundreds of 'memorable moments and scenes' fabled, from a wide range of films. They are our memories from the segments of films which has achieved a life of their own. They compel us to remember and relive the moment, either with fondness or with fear. For example, the screeching of violins before Marion Crane was stabbed to death in the shower scene in Psycho. These are memorable, defining film moments and some of them are the all-time best scenes or images in motion pictures, a tribute to the stars and scenarios that have made an indelible imprint upon our memories, and and they have become never to be forgotten. In this study these unforgettable, great scenes and moments are researched.

Key Words
Film, Great or best scenes-moments, memorable scenes-moments

 

Makaleyi bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayınız...