Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   


* *

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
OCAK - ŞUBAT

Sayı: 28  Yıl: 2012  ISSN:1694-528X


İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTAN


GAZETELERDEKİ İŞ İLANLARINDA AYRIMCILIK
Arş. Gör. Emel İŞTAR
 

ÖZET

     Ayrımcılık bir grubun bazı üyelerinin, ötekilere sağlanan fırsatlardan kısıtlı şekilde yararlanmasını yahut yoksun bırakılmasını içeren davranış türüdür. Bu çalışmada, Türkiye’de yayınlanan Hürriyet İK gazetesindeki iş ilanları, fırsat eşitliğini engelleyerek ayrımcılığa yol açan ifadeler yönünden incelenmiştir. Çalışmanın sonunda iş ilanlarında, cinsiyet, yaş ve üniversite tercihleri gibi ayrımcılık ifadeleri tespit edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, iş ilanlarında yapılan ayrımcılığın boyutuna dikkat çekmektir.

ANAHTAR KELİMELER
Ayrımcılık, İş İlanları, Çalışma Hayatı

ABSTRACT
DISCRIMINATION IN JOB ADVERTISEMENTS

   Discrimination is the actual behavior which involves excluding or restricting members of one group from opportunities that are available to other groups. In this study, statements which prevent equal opportunity and lead into discrimination in job advertisements which are published in one of the Turkish newspaper (Hurriyet IK) are searched. At the end of this study, it is found that there are discrimination statements like gender, age and university preferences in job advertisements. The purpose of this research is to draw attention to the size of the discrimination in job advertisements.

Key Words
Discrimination, Job Advertisements, Working Life

 

Makaleyi bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayınız...