Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   


* *

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
OCAK - ŞUBAT

Sayı: 28  Yıl: 2012  ISSN:1694-528X


İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTAN


CAM TAVAN SORUNU VE SENDROMUNA İLİŞKİN ANTALYA VE MUĞLA BÖLGESİNDE BULUNAN TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN KADIN YÖNETİCİLERİN ÜZERİNDE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
Yasin GÜNDEN
Murat KORKMAZ
Güran YAHYAOĞLU
 

ÖZET

    Cam tavan sendromu, kadın çalışanların yetenek ve başarılarını göz ardı eden sorunların başında gelmektedir. Birçok alanda olduğu gibi turizm işletmelerinde de kadın yöneticiler çok yönlü sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle cam tavan sorunu otel işletmeleri ve turizm işletmelerinde çalışan kadın yöneticilerin yaşadığı sorunlardan birisidir. Otel işletmelerinde görülecek cam tavan engelleri, kadın çalışanların sağlayabilecekleri katkıları engellediği gibi, kadın çalışanların iş verim ve performansını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Yaptığımız bu çalışmada, Antalya ve Muğla bölgesinde bulunan turizm işletmelerinde çalışan kadın yöneticilerin karşılaştıkları cam tavan engeline ilişkin sorunlar uygulamalı olarak ele alınmıştır. Uygulamada LİKERT ölçekli anket kullanılmış, anketten elde edilen veriler yine İstatistik SPSS programı ile analiz edilerek sonuç elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışma sonuç öneri şeklinde bitirilmiştir. Bu çalışmada, cam tavan sendromu yaşayan kadın çalışanların karşılaştıkları sorunlar hem kadın çalışanlar hem de erkek çalışan yöneticiler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Aynı anket ve sorular hem kadın çalışanlara hem de erkek çalışanlara yöneltilmiş ve karşılaştırma gerçekleştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER
Kadın, Otel, Turizm, İşletme, Sendrom, Yönetici, Cam Tavan, Başarı, Motivasyon

ABSTRACT
AN APPLIED STUDY ON WOMEN MANAGERS WORKING IN TOURISM ENTERPRISES IN ANTALYA AND MUGLA REGION CONCERNING GLASS CEILING ISSUE AND SYNDROME

    Glass ceiling syndrome is the leading issue underestimating the women employees’ skills and successes. Women managers face with various problems in tourism enterprises as well as in many other sectors. That is why glass ceiling issue is one of the issues with which women managers working hotel and tourism enterprises encounter. Glass ceiling obstacles to be seen in hotel enterprises not only hamper the contributions of women employees, but also affect efficiency and performance of the women employees in a multidimensional way. In our study, the issues concerning glass ceiling issue with which women managers working in tourism enterprises in Antalya and Muğla encounter are dealt with. LIKERT-scaled survey was used in implementation, by analyzing the data obtained from the survey through Statistics SPSS program. In this study, the issues women employees experiencing glass ceiling syndrome faced were assessed comparatively both for male and women managers. The same survey and questions were directed to both male and women employees.

Key Words
Women, Hotel, Tourism, Enterprises, Syndrome, Manager, Glass ceiling, Success, Motivation

 

Makaleyi bilgisayarınıza indirmek için burayı tıklayınız...