Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 29  MART - NİSAN 2012
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: OYUNA DAYALI REKLAM VE ÖRNEK UYGULAMALAR

   
Samet KAVOĞLU

Makale No: 2
   
ANA- BABALARIN ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AŞIRI KORUYUCU OLMALARI 
    
Raziye Pekşen AKÇA

Makale No: 3
 
FRANSIZ DEVRİMİ’NDEN KIRGIZ DEVRİMİ’NE DEVRİMLERE GENEL BAKIŞ
    Sami ZARİÇ

Makale No: 4
  
ÜST DÜZEY SPORLARDAN EMEKLİLİĞİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
    Metin BAYRAK                    Musa ÇON                         Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

Makale No: 5
   
BİZANS İKONAKIRICILIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME: III. LEON VE İKONAKIRICILIK
   
Onur YAMANER

Makale No: 6
   
MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE TARİHİMİZE AİT İLK TEŞKİLÂT “Karadeniz Ereğlisi Osmanlı İçki Düşmanları Cemiyeti”
     
Cem KARAKILIÇ

Makale No: 7
   
İŞLETME KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
   Yavuz DEMİREL               Zeliha SEÇKİN                 M. Faruk Özçınar

Makale No: 8
  
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE KIZ RÜŞDİYELERİ
     
Songül Keçeçi KURT

Makale No: 9
  
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA İKİ DEMOKRASİ DENEYİMİ: TpCF VE SCF
     Evren ALTINKAŞ

Makale No: 10
  
OSMANLI DÖNEMİNDE MARAŞ’TA TİCARET (XIX. YÜZYILIN SONU VE XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA)
      Harun ŞAHİN

Makale No: 11
  
SOSYAL KORUMA EKSENİNDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
    Rıdvan KÜÇÜKALİ                      Özlem Bektaş ÖZTAŞKIN

Makale No: 12
 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ПО АССОРТИМЕНТУ НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬТСВЕННЫХ ТОВАРОВ
     Мамедов Парвиз Гаджи оглы

Makale No: 13
 
YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
     Gülay GÜNAY

Makale No: 14
 
TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ ANTLAŞMASI ve ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
    Mustafa HATİPLER

Makale No: 15
 
HİZMET KALİTESİNİN SERVPERF YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ: OTOBÜS İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
    Cenk Murat KOÇOĞLU                    Ramazan AKSOY

Makale No: 16
 
İÇANADOLU BÖLGESİ GÜZEL SANATLAR ve SPOR LİSELERİNİN MÜZİK BÖLÜMÜNDE EĞİTİM GÖREN KIRSAL VE KENT KÖKENLİ ÖĞRENCİLERİN MÜZİKSEL PROFİLLERİ
    Serenat İSTANBULLU                 Feyzan Göher VURAL

Makale No: 17
 
TÜRKİYE’DE GÜBRE SANAYİ
    Nuran TAŞLIGİL                 Güven ŞAHİN

Makale No: 18
 
BELGESEL FİLM ve ZAMAN İLİŞKİSİ
    Sedat CERECİ

Makale No: 19
 
ELMALI SİKKELERİNİN ÖNEMİ
    Mehmet YALÇINKAYA

Makale No: 20
 
BİR MODA TASARIMCISININ KOLEKSİYON HAZIRLAMA SÜRECİ Ve SİMAY BÜLBÜL ÖRNEĞİ
    Nihal ERTÜRK                              Duygu İrem ERDOĞAN

Makale No: 21
 
İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK ARA DİSİPLİNİ KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİ
    Metin ELKATMIŞ

Makale No: 22
 
SOSYAL BECERİ SEVİYESİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNDE İNCELENMESİ
    HAtice YALÇIN

Makale No: 23
 
GIDA FİYAT ŞOKLARININ KÜRESEL ETKİLERİ
    Ahmet Yağmur ERSOY

Makale No: 24
 
KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
    M. Birkan IŞIK                 Murat KORKMAZ                Deniz ÇALIKAN                Serhan BAYKARA

Makale No: 25
 
AİLE HEKİMLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ VE İŞ PERFORMASININ UYGULAMALARI OLARAK İNCELENMESİ
    Murat KORKMAZ                  Güran YAHYAOĞLU                   Deniz ÇALIŞKAN