Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 3                     TEMMUZ 2004

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
    İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN TARIMSAL VERİMLİLİĞE ETKİSİ -TAVŞANLI İLÇESİ UYGULAMASI

   
Mustafa Durman - Ramazan KILIÇ - Sibel MANİSALI

Makale No: 2
    AVARIZ VERGİSİNİN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ : OLAĞANÜSTÜ VERGİLER

    
Mehmet YÜCE

Makale No: 3
   
TÜRKİYE'DE SİYASAL İKTİDARIN YEREL YÖNETİM BÜTÇELERİ ÜZERİNDE ETKİSİ: BELEDİYE ÖRNEĞİ
    
Hatice DAYAR

Makale No: 4
   
TÜRK İKTİDAR SEÇKİNLERİ
    
Ali ARSLAN

Makale No: 5
   
GELENEKSEL TOPLUMLAR VE GÜVEN BAĞLAMINDA ETNOSENTRİK EĞİLİM İLİŞKİSİ
    
Mehmet Ferhat ÖZBEK