Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 30  MAYIS - HAZİRAN 2012
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
A SOCIAL PSYCHOLOGICAL APPROACH: RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL RESPONSIBILITY AND STUDENT ACHIEVEMENT
   
Yener ÖZEN

Makale No: 2
   
LİSEDEN MEZUN OLUP ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE BAŞARI GÜDÜSÜ, SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ VE ETKİLEYEN ETMENLER
    
Cengiz ERDİK         Saliha ALTIPARMAK

Makale No: 3
 
İŞSİZLİK HİSTERİSİ ÜZERİNE: TÜRKİYE DENEYİMİ (1992- 2009)
    Sara ONUR

Makale No: 4
  
BAŞKANLIK SİSTEMİ UYGULAMALARI: ABD, VENEZUELA, MEKSİKA, BREZİLYA, ARJANTİN
    Ali Fuat GÖKÇE

Makale No: 5
   
YENİ TÜRKİSTAN DERGİSİ
   
Orhan ÇİNAR

Makale No: 6
   
BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ VE BENZETİM UYGULAMALARI
     
Bilgin ŞENEL            Mine ŞENEL            Özge Halime KIREZ

Makale No: 7
   
THE EFFICACY OF UN PEACEKEEPING IN INTERNAL CONFLICTS: THE CASE OF UNFICYP
   Muzaffer Ercan YILMAZ

Makale No: 8
  
KELİMELERİN GELENEKSEL SINIFLANMASI
     
Nermin ALİYEVA

Makale No: 9
  
РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ ТЮРКОВ В ИСТОРИИ И ФОЛЬКЛОРЕ
     Мурадгелди Соегов

Makale No: 10
 
BİLGİSAYAR FOBİSİ: SEBEPLER VE SONUÇLAR ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
      Vehbi Aytekin SANALAN   -    Esra Telli  -  Embiya Çelik -  Yener Özen -   Recep Öz  -  Ayhan KOÇ -   Yavuz Selim

Makale No: 11
  
TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
    Hakan ÖZDEMİR

Makale No: 12
 
İLKÖĞRETİM YAZMA EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
     Bilal ELBİR            Hakan YILDIZ

Makale No: 13
 
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İLE İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİME HAZIRLIK SÜRECİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
     Esra DERELİ

Makale No: 14
 
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DESTEK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
    Bünyamin ATEŞ

Makale No: 15
 
MÜZİK KLİPLERİNDE ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ: “KADIKÖY” ÖRNEĞİ
    Bülent ÖZKAN       Ayşe Eda GÜNDOĞDU

Makale No: 16
 
RIFAT ILGAZ’IN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK
    Hülya SÖNMEZ

Makale No: 17
 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE HAT YÖNETİCİLERİN ROLÜNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
    Hatice ÖZUTKU          Melek ÇETİNKAYA

Makale No: 18
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM
    Yusuf KESKİN

Makale No: 19
 
TÜRK FUTBOLUNDA SENDİKAL SÜREÇ
   Ahmet ATALAY

Makale No: 20
 
BREZİLYA EKONOMİSİ
    Sabire KİPER

Makale No: 21
 
CORO BOZO ve ANADOLUDAKİ “SOHBET” TOPLANTILARINDA GÖRÜLEBİLEN BENZERLİKLER
    Gökhan EKİM

Makale No: 22
 
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ MÜZİK MAKALELERİNİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ
    Canan Can TATAR       Ahmet Serkan ECE

Makale No: 23
 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
    Cem Rıza KARTAL

Makale No: 24
 
TARİHSEL OLARAK ŞEHİRLER: KÜRESELLEŞME VE ŞEHİRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE SİYASİ AÇIDAN BAKIŞ
    E. Sare AYDIN

Makale No: 25
 
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’DA TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL SATIN ALIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ ve KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
    Ömer Zafer GÜVEN         Gadir DAVUDOV

Makale No: 26
 
ŞİMŞEK KELİMESİ ÜZERİNE
    Çiğdem TOPÇU

Makale No: 27
 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ YETERLİKLERİ
    Ömer Faruk TUTKUN           Duygu Gür ERDOĞAN

Makale No: 28
 
İTALYAN GEZGİNLERİN RESİMLERİNDEKİ OSMANLI
    Seyhan KALAYCI

Makale No: 29
 
ТҮРКИСТАНДАН АНАДОЛУГА БИР КӨЧ ЖАНА АЙЫЛ ЧАРБА МАКСАТТУУ ЖАЙГАШТЫРУУ МИСАЛЫ: УЛУУ ПАМИР
    Тунжай Өздемир