Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 31  TEMMUZ - AĞUSTOS  2012
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
INCOTERMS 2010 İLE GETİRİLEN YENİLİKLER
   
Ömer ÖZKAN

Makale No: 2
   
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUDAŞLIK ( EMPATİ) KURMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
    
Vesile ŞENOL                Raziye Pekşen AKÇA                     Hazan ÇÜMEN

Makale No: 3
 
KLASİK DÖNEM BESTECİSİ W.A. MOZART’IN YAŞAMI, MÜZİK ANLAYIŞI VE KLARNET ESERLERİ
    Anıl ÇELİK

Makale No: 4
  
YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRMEK İÇİN HİKÂYE PİRAMİDİ
    Sabri SİDEKLİ

Makale No: 5
   
AVUSTRALYA’DA TOLERANS: SÖZDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK
   
Sinem DOYRAN

Makale No: 6
   
DÖVİZ KURU, MEVDUAT FAİZ ORANI, ENFLASYON VE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ İLİŞKİSİ (1994–2008)
     
Oğuz BAL

Makale No: 7
   
EĞİTİMİN SİYASAL SOSYALLEŞTİRME İŞLEVİ: CUMHURİYET DÖNEMİ İLK SOSYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA SİYASAL SOSYALLEŞTİRME
   Beyhan ZABUN

Makale No: 8
  
BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
     
Onur TOPOĞLU                   Evin ERDEN

Makale No: 9
  
SİGORTANIN SOSYAL VE ÖZEL SİGORTALAR ŞEKLİNDEKİ TAKSİMİNDEN HAREKETLE TİCÂRÎ VE YARDIMLAŞMA SİGORTALARININ İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
     Hadi SAĞLAM

Makale No: 10
 
ADRAMYTTEİON ANTİK KENTİ VE SİKKELERİ -Kentin Kültleri-
      Erşan ÇAKIR                     Nafize TATAR                     Figen ERDOĞDU

Makale No: 11
  
TÜRKİYE’DE HUKUKİ MÜDAHALELERİN BOŞANMA EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
    Buket ÇAKIR

Makale No: 12
 
SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS) İNGİLİZCE SORULARININ BİLİŞSEL ALAN TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
    Gökhan BAŞ                          Ömer Beyhan

Makale No: 13
 
TÜRK DÜNYASINDA KULLANILAN İDİOFON VURMALI ÇALGILARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ÇALIM TEKNİKLERİ
     Ferhat UZUNBAŞ

Makale No: 14
 
J.S. BACH’IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD-FÜGLERİN İNCELENMESİ
    İzzet YÜCETOKER

Makale No: 15
 
KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK
    H. Tezcan UYSAL

Makale No: 16
 
BOŞANMIŞ BİREYLERİN YENİDEN EVLİLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
    Fatma ARPACI                          Şadan TOKYÜREK

Makale No: 17
 
TÜRKİYE’DE THINK-TANK KURULUŞLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 
   Sami ZARİÇ

Makale No: 18
 
STRATEJİK PLANLAMA, STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ, HUKUKİ ALTYAPISI VE KAMUDA GELİŞİMİ
    Özer DEMİRDİZEN

Makale No: 19
 
KUBADABAD ÇİNİLERİNDEKİ HARPİ-ŞİREN FİGÜRÜNÜN İZİNİ SÜRERKEN
   Lale AVŞAR

Makale No: 20
 
20.YÜZYILA GİRERKEN OSMANLI BÜTCELERİ: BİR KARŞILAŞTIRMA
    Aslıhan NAKİBOĞLU

Makale No: 21
 
20. YÜZYIL BAŞLARINDA KONYA POLİS TEŞKİLATI: EMNİYET TARİHİNE KATKI
    Jülide Akyüz ORAT

Makale No: 22
 
BİTİŞİK EĞİK YAZIYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
    Hatice KADIOĞLU

Makale No: 23
 
GÜNÜMÜZ FİNANS ve BANKALIK SEKTÖRÜNÜN KRİZ DÖNEMLERİNDE LİDERLİK MODELİ VE UYGULAMALARI
    Selami GÜNEY