Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 33  KASIM - ARALIK  2012
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
PROPAGANDA VE İSLAMOFOBİ'NİN İNGİLİZ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAN YANSIMALARI
   
Sami ÇÖTELİ

Makale No: 2
   
İŞ HAYATINDA BAŞARININ İKİ TEMEL KOŞULU: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ANLAYABİLMEK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK
     Murat ÖZ

Makale No: 3
 
VARLIĞINI SÜRDÜREN BİR SORUN OLARAK TOPLUMDA VE İŞ YAŞAMINDA KADINA YÖNELİK FARKLI VE AYRIMCI TUTUMLAR
    Nilgün DOLMACI                 Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ

Makale No: 4
  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN VE ETMEYEN 6 YAŞ ÇOCUKLARIN AHLAKİ VE SOSYAL KURAL ALGILAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
    Hakan SARIÇAM            Medera HALMATOV

Makale No: 5
   
MONTREUX BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ ALMANYA'NIN GÖRÜŞ VE İTİRAZLARI (1936-1941)
    Sezen KILIÇ

Makale No: 6
   
НИЯЗКУЛИ АЛ-ЛЕБАБИ АТ-ТУРКМЕНИ – ЗНАМЕНИТЫЙ ШЕЙХ ОРДЕНА МУДЖЕДДИДИЙЕ-НАКШБЕНДИЙЕ
     
Мурадгелди Соегов

Makale No: 7
   
BATI-DIŞI MÜZİK EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ MÜZİK EĞİTİMİ DİSİPLİNİNE NE KAZANDIRABİLİR? “ROMAN MÜZİK EĞİTİMİ ÖRNEK DURUMU” ÜZERİNE KÜLTÜREL VE PEDAGOJİK BİR ANALİZ
   Turan SAĞER                Banu MUSTAN DÖNMEZ

Makale No: 8
  
MAHALLE ÖLÇEKLİ SOSYAL VE EKONOMİK ZARAR GÖREBİLİRLİĞİN ÖLÇÜLMESİ; SAKARYA ÖRNEĞİ
     
Kamil TAŞKIN                  Murat AYANOĞLU

Makale No: 9
  
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE AKP VE CHP’NİN AYNI SORUNLARA YÖNELİK REKLAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
     Aybike CAN

Makale No: 10
 
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN VİYOLONSEL DERSİNE İLİŞKİN ALGI VE BEKLENTİLERİ
      Serpil UMUZDAŞ

Makale No: 11
  
JOHN CALVIN’İN TEOLOJİSİ VE ÖZGÜNLÜĞÜ
    Osman Murat DENİZ

Makale No: 12
 
İŞ TATMİNİ İLE TÜKENMİŞLİK DUYGUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN BU İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
    İlhami YÜCEL

Makale No: 13
 
TÜRK RESMİNDE KENT
     Döne ARISOY                     Lale ALTINKURT

Makale No: 14
 
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
    Semra DEMİR

Makale No: 15
 
PARASAL AKTARIM MEKANİZMALARI VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
    Selami GÜNEY                     Nur DİLBAZ ALACAHAN

Makale No: 16
 
5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    Ömer ÖZKAN                      Nagihan KARAKAŞ

Makale No: 17
 
MÜZİK VE HAREKET EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU ÖĞELERİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE ÖNERİLER
   Atilla COŞKUN TOKSOY

Makale No: 18
 
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNİN AMAÇ ve ETKİNLİKLERİHAKKINDAKİ GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİ
    Mustafa BEKTAŞ                 Mehmet Barış HORZUM                  Asena AYVAZ

Makale No: 19
 
ORTA ASYA’DA MİKRO FİNANS UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
   Erhan BİRGİLİ                    Nurhodja AKBULAEV

Makale No: 20
 
ANADOLU İNANÇLARI BAĞLAMINDA TÜRKÜLERİMİZDE   GÖK CİSİMLERİ
    Mustafa Oner UZUN

Makale No: 21
 
ABD – İRAN İLİŞKİLERİ ABD-İran Gerginliğinin Türkiye’ye Etkileri
    Murat ERCAN                     Taner BİLGİN

Makale No: 22
 
İLK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA ANNE KİMLİĞİ
    Şahika KARACA

Makale No: 23
 
HAK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK BAĞLAMINDA ROUSSEAU
    Aysel DEMİR

Makale No: 24
 
TÜRK SİNEMASINDA ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMSAL VE İDEOLOJİK BOYUTTA ELE ALINMASININ FİLMLERE YANSIMALARI
    Arif Can GÜNGÖR

Makale No: 25
 
FROM NARRATIVE TRADITION TO POSTMODERN LITERATURE
    Özcan BAYRAK

Makale No: 26
 
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE ASİMETRİK BİLGİ SORUNUNUN GİDERİLMESİNE YÖNELİK MÜŞTERİNİN TANINMASINI SAĞLAYICI ORTAK VERİTABANI UYGULAMALARI
    İlhan ŞAHİN

Makale No: 27
 
YAZILI BASINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELERİN TOPLUMA ETKİSİ -SOSYOLOJİK BİR ANALİZ-
    Bekir KOCADAŞ

Makale No: 28
 
OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
    Ali Rıza SAKLI

Makale No: 29
 
TO WHAT EXTEND MBA MANAGEMENT DEGREES PLAY A ROLE IN DEVELOPING LEADERSHIP INTELLIGENCE? AN EVALUATION OF THE PERCEPTION OF TURKISH STUDENTS
    Celal BAL

Makale No: 30
 
STRES VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ
    Emel İŞTAR

Makale No: 31
 
XIX. YÜZYIL VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA KARESİ SANCAĞINA BAĞLI EDREMİT KAZASINDA MADENCİLİK
    Arzu BAYKARA TAŞKAYA

Makale No: 32
 
BARSELONA SÜRECİNDE AB-İSRAİL İLİŞKİLERİ
    Ekrem Yaşar AKÇAY

Makale No: 33
 
ANKARA-KONYA YÜKSEK HIZLI TREN PROJESİ KAPSAMINDA KONYA İLİ YOLCULUK ZAMAN DEĞERİ
    Murat DOĞAN

Makale No: 34
 
PERFORMANCE APPRAISAL PERCEPTION DIFFERENCES: AN EMPRICAL EXAMINATION
    Abdullah SOYSAL