Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 34  OCAK - ŞUBAT  2013
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
KIBRIS DIŞINDA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLERİN SORUNLARI: İNGİLTERE LONDRA-LEWİSHAM ÖRNEĞİ
   
Ali ARSLAN          Sadettin BAŞTÜRK            Mehmet KARATAŞ            Gülten ARSLAN

Makale No: 2
   
CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞ FELSEFESİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİM AÇIŞINDAN İLKÖĞRETİM
    
Battal ASLAN                Nail YILDIRIM

Makale No: 3
 
GÜNCEL MALİYETLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR İNCELEME
    Mustafa Kemal TOPÇU

Makale No: 4
  
OSMANLI DEVLETİ’NDEN GÜNÜMÜZE LİBERAL İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ
    Ethem Soner ÇELİKKOL              Cahit AYDEMİR               Sema Yılmaz GENÇ          Fırat ŞİMŞEK

Makale No: 5
   
MODÜLER İKTİSAT SETRÜKTÜRÜNE GÖRE ÖDÜNÇ İLİŞKİSİ (İSLAM EKONOMİSİNDE KARZ-I HASEN ÖRNEĞİ)
   
Emre TOPOĞLU

Makale No: 6
   
BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ
     
Serçin Sun İPEKEŞEN

Makale No: 7
   
İKTİSAT POLİTİKASI OLARAK ÇEVRE POLİTİKALARI VE ARAÇ SEÇİMİ
   Recep ULUCAK

Makale No: 8
  
TÜRK DESTANLARINDA KAHRAMANIN SEVGİLİSİNE ULAŞMAK İÇİN SINANMASI MOTİFİNİN TİP YAPISI
     
Mehmet Ali YOLCU

Makale No: 9
  
YENİ BİLİM VE LİDERLİK
     Sultan Bilge Keskinkılıç KARA

Makale No: 10
 
SANAT ESERLERİNDE KULLANILAN KADIN TEMASI: FARKLI SANAT DÖNEMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
      Tuba GÜLTEKİN

Makale No: 11
  
TEDARİK LOJİSTİĞİNDE SİSTEM SATIN ALMA VE ENTEGRE ÜRÜN TİMİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN ÖNERİLER
    A. Zafer ACAR            Halim YURDAKUL

Makale No: 12
 
ALGILANAN KALİTE İLE MÜŞTERİ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: FİLTRE KULLANICILARI ÜZERİNE YAPILAN AMPRİK BİR ÇALIŞMA
    Şükran BAŞ

Makale No: 13
 
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ YÖNTEMİYLE TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ
     Kamil TAŞCI

Makale No: 14
 
KÜLTÜRÜMÜZÜN VAZGEÇİLMEZİ DERİ
    Nuray Olcay IŞIK          Meruyet KOİZHAİGANOVA            İrfan CİRELİ

Makale No: 15
 
KIBRIS’TA 21 ARALIK 1963 KANLI NOEL SÜRECİNDE KIZILAY FAALİYETLERİNE KESİTSEL BİR BAKIŞ
    Ulvi KESER

Makale No: 16
 
ÇEVRESEL MUHASEBE AÇISINDAN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA BAKIŞ
    Nurullah KAYA

Makale No: 17
 
YENİ BİR ŞİİR DİLİ İNŞASINDA ÖMER SEYFETTİN’İN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
  Hulusi GEÇGEL

Makale No: 18
 
KURUMSAL YÖNETİŞİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA YÖNETİM KURULU İŞLEYİŞİNİN DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ
    Gizem Sayan AKINCI

Makale No: 19
 
SAFAHAT’IN “ASIM” BÖLÜMÜNDE SOSYAL DEĞİŞME
   Melek COŞGUN

Makale No: 20
 
KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂLARININ TÜKENMİŞLİKLERİNE ETKİSİ
    Bilgin ŞENEL              Mine ŞENEL              Gülten Eren GÜMÜŞTEKİN

Makale No: 21
 
TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI
    Derya YAYMAN

Makale No: 22
 
TOPRAK DARBUKA: TARİHÇESİ, YAPIM AŞAMALARI VE BOYUTLARI
    Esra KARAOL

Makale No: 23
 
TÜRKİYE’DE Kİ UN VE UNLU MAMUL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA YÖNETİMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ
    volkan DEMİRASLAN

Makale No: 24
 
ÂŞIK VE OZAN KAVRAMLARININ GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE MÜZİKAL VE EDEBİ YÖNDEN TANIMLANMASI
    Erdem ÖZDEMİR

Makale No: 25
 
11 EYLÜL 2001 TERÖR SALDIRILARININ AMERİKAN GÜVENLİK BÜROKRASİSİNE ETKİLERİ
    Hüsamettin İNAÇ               Fatih AKTAŞ

Makale No: 26
 
TESTING FOR NON-LINEAR TREND REVERSION IN THE ESTAR AND AESTAR PROCESSES, WHETHER GDP AND CPI SERIES IN TURKEY ARE STATIONARY OR NOT?
    Reşat CEYLAN               Burak ÇAMURDAN

Makale No: 27
 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRK AİLE İŞLETMELERİNİN YÖNETİM İLKELERİNE ADAPTASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Murat ÇEMBERCİ

Makale No: 28
 
TÜRKİYE’DEKİ TURİZM SEKTÖRÜNDE STAJ YAPMIŞ KIRGIZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE TÜRK TURİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
    M. Asıf YOLDAŞ

Makale No: 29
 
TÜRK MÜZİK EĞİTİMİNDE ÇOK YÖNLÜ BİR KİŞİLİK “CEMAL REŞİT REY”
    Mustafa USLU

Makale No: 30
 
TANBURİ CEMİL BEY İCRASININ ANALİZİ VE KURAMSAL DEĞERLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
    Eren ÖZEK

Makale No: 31
 
TÜRK MEDENİ KANUN’UNDA VASİYETNAME VE VASİYETNAME TÜRLERİ
    Safa KOÇOĞLU