Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 35  MART - NİSAN  2013
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
ERMENİLERİN VE MALAKANLARIN ŞAMAHI’DA YAPTIKLARI MEZALİM (Arşiv Belgelerine Göre Tarihi Gerçekler–1915–1920)
   
Beşir MUSTAFAYEV

Makale No: 2
   
STUDY OF SUBSTANCE ABUSE ON STUDENTS OF VOCATIONAL SCIENCES AND FACULTIES IN ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
    
Itır Tarı Cömert          Meltem Narter

Makale No: 3
 
DEMOKRATİK LİDERLİK İLE İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
    Cemal İNCE

Makale No: 4
  
THE NEXUS BETWEEN ENTREPRENEURSHIP PROCESS AND VALUE OF INNOVATION: A CONCEPTUAL MODEL INCLUDING COGNITIVE AND INSTITUTIONAL FACTORS
    Özge Gökbulut ÖZDEMİR

Makale No: 5
   
A CRITICAL ASSESSMENT ON THE ROLE OF WORLD BANK GROUP IN RELATION TO GLOBALISATION: THE CASE OF CONDITIONAL CASH TRANSFER PROGRAMMES AS A GLOBAL PROGRAMME
   
Selim COŞKUN             Ali KÜÇÜKÇAVUŞ

Makale No: 6
   
ROTTER İÇ- DIŞ KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
     
Hadite KÜÇÜKKARAGÖZ         Yasin AKAY            Tuncay CANBULAT

Makale No: 7
   
TÜRK ATASÖZLERİNDE BİLİŞSEL ÇARPITMALAR
   Nilüfer KESER             Nilüfer Voltan ACAR

Makale No: 8
  
EURO BÖLGESİ KRİZİ VE EURO’DAN AYRILMA SÜRECİ
     
Sabire KİPER

Makale No: 9
  
AMBALAJIN DİLİ VE PSİKOLOJİK ETKİSİ
     Gültekin ERDAL

Makale No: 10
 
PRICING AND MARGINING OF AGRICULTURAL COMMODITY FUTURES: THE CASE OF TURKEY
      Ahmet Hakan ÖZKAN

Makale No: 11
  
TÜRKİYE’DE 1970-2011 YILLARI ARASINDA OLUŞAN EKONOMİK VE SİYASİ GELİŞMELERİN SEYRİ
    Metin BAYRAK                 Osman Cenk KANCA

Makale No: 12
 
SALDIRGANLIK, PSİKOLOJİK ŞİDDET VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİ
    Yener ÖZEN

Makale No: 13
 
ÖĞRENCİLERİN GELİR DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
     Mahmut VURAL

Makale No: 14
 
TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DİNLEME KAZANIMLARININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI
    Deniz MELANLIOĞLU          Esra Karakuş TAYŞİ

Makale No: 15
 
AZERBAYCAN DIŞ POLİTİKASINDA ENERJİ FAKTÖRÜ
    Agil MAMMADOV

Makale No: 16
 
THE ROLE OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY IN BOSNIA-HERCEGOVINA: THE CASE OF BRCKO DISTRICT
    Aslı Şirin ÖNER              Amra Dedeic KIRBAÇ

Makale No: 17
 
TÜRKİYE’DE YAĞIŞIN EŞİTSİZLİK ENDEKSLERİYLE ANALİZİ VE MEKÂNSAL DAĞILIŞI
    Muhammed BAHADIR      Mustafa YAKAR

Makale No: 18
 
YÖNETİCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA BAKIŞ AÇILARININ BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI
   Agah Sinan ÜNSAR              Hüsniye ALPERTONGA

Makale No: 19
 
AŞIK YANGÛNΒNİN SON DÖNEM ŞİİRLERİNDE İŞLEDİĞİ ANA KONULAR
    Yavuz KÖKTAN

Makale No: 20
 
L’ATTITUDE DES APPRENANTS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE ENVERS LA PRODUCTION ECRITE
    Veda Aslım YETİŞ

Makale No: 21
 
Новый туркменский алфавит: некоторые вопросы его разработки и принятия (из личного опыта)
    Мурадгелди СОЕГОВ

Makale No: 22
 
THE IMPACT OF SEPTEMBER 11TH, 2001 ON THE STUDY OF ISLAM IN CANADIAN AND AMERICAN GRADUATE HIGHER EDUCATION
    Mehmet Kamil COŞKUN

Makale No: 23
 
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
    Zeki ÇAKMAK               Ercan TAŞKIN                    Onur SAYLAN

Makale No: 24
 
ROUSSEAU’NUN DİN ANLAYIŞI VE EMİLE ROMANINDAKİ ÇOCUK DİN EĞİTİMİ
    Seydi Battal BERTELEK

Makale No: 25
 
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ AVRASYA BORSALARI İLE ENTEGRASYONU
    Mustafa Can SARIKAMIŞ            Hatice DÜZAKIN

Makale No: 26
 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ İSTİHDAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE SEKTÖRDEKİ KARİYER BEKLENTİLERİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ)
    Yusuf AYMANKUY             Şimal AYMANKUY

Makale No: 27
 
TÜRKİYE’DE MERKEZ SAĞ PARTİLERİN KENTSEL TOPRAK POLİTİKALARI: TURGUT ÖZAL DÖNEMİ ANAVATAN PARTİSİ (ANAP) ÖRNEĞİ
    Yahya DEMİRKANOĞLU             Hakan ÖZDEMİR

Makale No: 28
 
OY VERME YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA ADAY MERKEZLİ SEÇMEN TERCİHİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA
    Hasan GÜLLÜPINAR           Ersin DİKER           Emre S. ASLAN

Makale No: 29
 
EKONOMİK KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
    Muhittin ADIGÜZEL

Makale No: 30
 
SİYASAL KATILIMA ETKİ EDEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER VE SEÇMEN TERCİHİNE ETKİSİ; KARAMAN SEÇMENLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
    Fadime DİLBER

Makale No: 31
 
KULOĞLU ŞEYH HACI İLYAS VE KÜLLİYATI
    Bünyamin TAŞ

Makale No: 32
 
ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
    Hatice YALÇIN

Makale No: 33
 
XIX. YÜZYILDA AVRUPASI’NDA YAŞANAN İHTİLAL HAREKETLERİ VE BU İHTİLALLERİN OSMANLI DEVLETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE ETKİLERİ
    Umut C. KARADOĞAN

Makale No: 34
 
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ ALGILARI, ÖRGÜT DESTEĞİ, KARİYER TATMİNLERİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
    Merve KOÇOĞLU

Makale No: 35
 
BOŞNAKLARIN TÜRKİYE’YE GÖÇLERİ
    Amra Dedeic KIRBAÇ

Makale No: 36
 
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİ İÇİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞİME AÇIKLIK ÖLÇEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ; BİR UYGULAMA
    Murat TAŞDAN

Makale No: 37
 
DIŞ TİCARETİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
    Ekrem GÜL             Ahmet KAMACI               Serkan KONYA

Makale No: 38
 
ELİT BOKSÖRLERİN ÇEVİKLİK, SÜRAT, REAKSİYON VE DİKEY SIÇRAMA YETİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
    Işık BAYRAKTAR

Makale No: 39
 
ÖRGÜTLERDE İZLENİM YÖNETİMİ VE TAKTİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
    İlhami YÜCEL

Makale No: 40
 
SERMAYE PİYASALARINDA YÖNETİM KAVRAMI ve TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE KURUMSAL YÖNETİM DÜZENLEMELERİ VE UYGULAMASI
    Murat KORKMAZ             Nur Dilbaz ALACAHAN            Seçil Bal TAŞTAN

Makale No: 41
 
PERAKENDE GIDA MARKET MAĞAZACILIĞINDA TÜKETİCİ TALEBİ (CLUSTER ANALİZİNİN WEKA YAZILIMI İLE UYGULAMALI ÖRNEĞİ)
    Murat KORKMAZ             Nur Dilbaz ALACAHAN            Seçil Bal TAŞTAN