Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 36  MAYIS - HAZİRAN  2013
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
DEVLETLERİN DIŞ POLİTİKA OLUŞTURMA VE UYGULAMALARINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI’NIN ROLÜ
   
Kadir Kürşat YILMAZ

Makale No: 2
   
ISO VE EFQM KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
    
Kerem SÜMER          Sait GÜL

Makale No: 3
 
MESNEVΒDEKİ NEFİS KAVRAMININ FREUD VE DİN PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMESİ
    Musa KAVAL

Makale No: 4
  
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
    Adnan AKIN                 Aliye AKIN

Makale No: 5
   
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARINDAN ÇÖMLEKÇİLİK (SAKARYA ÖRNEĞİ)
   
Erol EROĞLU             Yavuz KÖKTAN

Makale No: 6
   
AVRUPA BİRLİĞİ KİMLİĞİ ÖLÇEĞİNİN EŞDEĞERLİK UYARLAMASI
     
Esen ALTUNAY         Yılmaz TONBUL

Makale No: 7
   
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GENEL SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ BAĞLAMINDA ŞİDDET İÇEREN DAVRANIŞLARI SERGİLEME SIKLIKLARININ İNCELENMESİ
   İsmail SEÇER

Makale No: 8
  
PARADIGMATIC, SYNTAGMATIC AND CONTEXTUAL RELATIONS IN ARABY
     
Emrullah ŞEKER

Makale No: 9
  
SEKRETERLİK MESLEĞİNDE KULLANILAN UNVANLAR; TÜRKİYE VE ABD'DEKİ UYGULAMALAR
     Mümine Tayan COŞKUN

Makale No: 10
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP)’NİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI
      Güven ŞAHİN            Nuran TAŞLIGİL

Makale No: 11
  
PASİF FİNANS İLKESİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN GEÇERLİLİĞİNİN İKTİSADİ BİR ANALİZİ
    Şenhaz Bakır YİĞİTBAŞ

Makale No: 12
 
MERKEZ BANKASININ BAĞIMSIZLIĞININ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR?
    Murat KAYKUSUZ

Makale No: 13
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜNİVERSİTELERİNDE TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİNE YÖNELİK OLARAK YÖNETİM VE ORGANİZASYON ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ
     Agah Sinan ÜNSAR           Altan AYAN

Makale No: 14
 
GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDE “KOBİLERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYONU, SORUNLARI VE MALATYA KOBİLERİNDE” BİR UYGULAMA
    Osman ATAY

Makale No: 15
 
YAPI KOOPERATİFLERİN FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
    Enver KAZDAL

Makale No: 16
 
TOPRAK ALTINDA KORUNAN ÇOK ESKİ BİR MEDENİYET: TÜRKMENLERİN EKONOMİK YAŞAMINA VE SÖZLÜ FOLKLORUNA ETKİSİ VE İZLERİ
    Muratgeldi SÖYEGOV

Makale No: 17
 
NASİHAT-NÂME LİTERATÜRÜNE GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NİN SOSYO-EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
    Harun ŞAHİN

Makale No: 18
 
E-TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
   Mustafa GÜRSOY

Makale No: 19
 
TOPRAK DARBUKADA MISIRLI AHMET TEKNİĞİ VE İCRA ANALİZİ
    Esra KARAOL             Nilgün DOĞRUSES

Makale No: 20
 
TÜKETİCİLERİN MOBİLYAYA İLİŞKİN TERCİHLERİ
    Fatma ARPACI                      Kamuran OBUZ

Makale No: 21
 
MESNEVΒDEKİ BİREY-TOPLUM İLİŞKİSİNİN ÇAĞDAŞ TOPLUM PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Musa KAVAL

Makale No: 22
 
XIX ƏSRİN SONU, XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ NAXÇIVANDA MAARİFİN SƏVİYYƏSİ
    Taleh HALİLOV

Makale No: 23
 
AYDINLANMACI KİMLİKLERİN İFLÂSI VE TÜRKİYE ÖZELİNDE YENİ BİR METAFİZİK DOLAYIM
    Muhammet ÖZDEMİR          Yavuz TOPKAYA

Makale No: 24
 
AR-GE FAALİYETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ
    İsmail BAKAN               İnci Fatma DOĞAN              Mustafa KILLI

Makale No: 25
 
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ
    Aşır ÖZBEK                  Taner EREN

Makale No: 26
 
AHMED CÂHİDÎ VE DÎVÂNI
    Abdullah AYDIN

Makale No: 27
 
ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ НА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОE ТВОРЧЕСТВO ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (на примере Турции)
     Medera HALMATOV

Makale No: 28
 
KAZAK TÜRKÇESİNDE “GÖZ, KULAK VE BURUN” ORGAN ADLARIYLA KURULMUŞ MAKALLAR
    Emine ATMACA

Makale No: 29
 
DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU
    Ayşe Seymen ÇAKAR

Makale No: 30
 
1982 ANAYASASI’NDA CUMHURBAŞKANI VE KLASİK PARLAMENTER SİSTEME GÖRE YENİ ANAYASA’DA CUMHURBAŞKANI’NIN KONUMUNA İLİŞKİN ÖNERİLER
    Sami ZARİÇ

Makale No: 31
 
THE EVALUATION OF TAMERLANE’S LEADERSHIP STYLES AND MANAGEMENT PERSPECTIVE
    Altan AYAN                   Güner KAHRAMAN

Makale No: 32
 
REKLAM MÜZİKLERİNİN MARKA FARKINDALIĞI YARATMA AÇISINDAN YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ
    Murat ARAPGİRLİOĞLU              M. Serkan ÇAKIR

Makale No: 33
 
GÜNÜMÜZ AZERBAYCAN ŞİİRİNDE TARİHİ GEÇMİŞİMİZİN YANSISI
    Tevfik ABDULHASANLI

Makale No: 34
 
BİZANS MÜZİĞİ
    Semih ALTINÖLÇEK

Makale No: 35
 
SAYGINLIĞINI YİTİRME KAYGISI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİLER
    Nursel TOPKAYA             Yahya ALTINKURT                    Kürşad YILMAZ               Sevgi A. DİLEK

Makale No: 36
 
36-72 AYLIK ÇOCUKLAR İLE DALCROZE YAKLAŞIMI: OYUN ÖRNEKLERİ
    Deniz Özdemir TUNCER              Nilgün DOĞRUSÖZ