Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 37  TEMMUZ - AĞUSTOS  2013
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’NİN YENİ PAZARLAMA STRATEJİSİ; E-TURİZM
   
Mehmet Akif ÇAKIRER

Makale No: 2
   
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET İLE SİNİZM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
    
Bayram ÇETİN        Habib ÖZGAN         Fatih BOYBAYINDIR

Makale No: 3
 
HZ. ÖMER DÖNEMİNDE ORDUNUN SİLAHLARI VE LOJİSTİĞİ
    Halit ÇİL

Makale No: 4
  
ESKİŞEHİR İLİ ALPU İLÇESİNDE SAVAT GÜMÜŞ İŞLEME SANATI
    Melda ÖZDEMİR           Nazife DUDAŞ

Makale No: 5
   
RUSYA İMPARATORLUĞU’NUN ORTA ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE UYGULADIĞI POLİTİKALARI VE HALKIN YAŞAM BİÇİMİ
   
Kuanış KARAJAN           Jandos KUMĞANBAYEV

Makale No: 6
   
TOKAT YÖRESİ GELENEKSEL KADIN GİYİMİ
     
Kürşad GÜLBEYAZ        Mustafa KAYA

Makale No: 7
   
BEDENE YÖNELİK TERAPİLER ve MEKÂNA YANSIMALARI: Kamp Olarak Zayıflama Merkezleri
   Tülay Tekin YILMAZ

Makale No: 8
  
SANAL ORGANİZASYONLARIN E-HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNE OLAN ETKİSİ
     
Bilgin ŞENEL               Gülten Eren GÜMÜŞTEKİN               Mine ŞENEL

Makale No: 9
  
MEHMET RAUF’UN KARANFİL VE YASEMİN ROMANINDA MEKÂN
     Nergiz GAHRAMANLI

Makale No: 10
 
TÜRKİYE’DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI
      Utku ALTUNÖZ

Makale No: 11
  
MEVLÂN VE MARCEL’DE İNSAN VARLIĞI
    Abdullah DUDAKOĞLU

Makale No: 12
 
SUÇUN ÖNLENMESİ VE MAĞDURUN KORUNMASI BAĞLAMINDA ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE CEZA MAHKEMESİNİN ETKİLERİ
    Naci DOĞAN

Makale No: 13
 
AMAÇ SORUNSALI TEMELİNDE YENİDÜNYA DÜZENİNİN SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER İLİŞKİLERİ
     Cihan KARA               Yavuz TOPKAYA             Ufuk ŞİMŞEK

Makale No: 14
 
THOMAS BERNHARD VE YABANCILAŞMA SORUNSALI
    Melahat BAYRAM

Makale No: 15
 
ÖĞRENCİLERİN YAŞAMA ALANLARININ ATILGANLIK DÜZEYLERİNDEKİ ROLÜ: SİVAS MERKEZ KAMPÜS VE İLÇE MYO KARŞILAŞTIRMASI
    Zekiye Tamer GENCER

Makale No: 16
 
TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK BÖLGESİ VE KÜRT SORUNUNA YAKLAŞIMININ İNCELENMESİ: 2000-2007 DÖNEMİ
    Sezai ÖZÇELİK

Makale No: 17
 
WATER-THEMED TÜRKÜ IN TURKISH CULTURE
    Metin EKE

Makale No: 18
 
WOLFGANG HİLBİG’İN “ICH” ADLI ROMANINDA SİMÜLE GERÇEKLİĞİN İZLERİ
   Dudu UYSAL

Makale No: 19
 
İŞ DOYUMU VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: ÖZEL GÜVENLİKTE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Şenol ÇAVUŞ            Diana CUMALİYEVA

Makale No: 20
 
TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK “GÜVENLİ İNTERNET” UYGULAMASININ YAZILI BASINDA YANKILARI
    Yılmaz CEYLAN

Makale No: 21
 
KİMLİK YAPILARINDA DEĞİŞİM VE SANALLAŞAN KİMLİK SUNUMLARI: Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma
    Ahsen ARMAĞAN

Makale No: 22
 
TÜRKİYE’DE ŞİKE TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
    Mert Kerem ZELYURT

Makale No: 23
 
ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BİR ERMENİ KİLİSESİ; SURP YERORTUTYUN KİLİSESİ
    Erkan KAYA

Makale No: 24
 
KEMÂNİ HIZIR AĞA VE Tefhîmü’l-Makâmât fî Tevlîdi’n-Nağamât ÇEVİRİSİNDEKİ PERDELER
    Haluk YÜCEL

Makale No: 25
 
YUSİF MİRBABA OĞLU VEZİROV-ÇEMENZEMİNLİ
    Muhammet KEMALOĞLU

Makale No: 26
 
TOPÇU GENARAL ALİAĞA ŞIHLINSKİ
    Muhammet KEMALOĞLU

Makale No: 27
 
TÜRKÜLERİN AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
     Özlem ULAŞ              Nilüfer Voltan ACAR

Makale No: 28
 
VERGİLEME VE KAYITDIŞI İSTİHDAM ÜZERİNE BİR ANALİZ
    Mehmet BULUT

Makale No: 29
 
TERRORISMUS ALS STRATEGIE
    Ali AYATA

Makale No: 30
 
DÜNYANIN KAHVELERİ, KAHVELERİN DÜNYASI TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN BİR AYNASI OLARAK “KAHVEHANE”DEN “STARBUCKS”A, “STARBUCKS”TAN DA “KAHVE DÜNYASI”NA GEÇİŞ
    Serdar ALIÇ                 Fulya ALIÇ

Makale No: 31
 
NAHÇIVAN`DAKI SON TUNC-ERKEN DEMIR ÇAĞI ÇAĞINA AİT ARKEOLOJİK YERLEŞİMLERİN ORTADOĞU KÜLTÜRÜYLE BENZERLİYİ
    Toğrul HALİLOV

Makale No: 32
 
BİR İSLAM DÜŞÜNÜRÜ VE SİYASAL TEORİSYEN OLARAK “İBN TEYMİYYE”
    Ulaş Töre SİVRİOĞLU           Muzaffer Ercan YILMAZ

Makale No: 33
 
TİPOGRAFİ KARTLARI KULLANARAK OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARDA ALFABEDEKİ HARFLERİN ŞEKİLLERİYLE İLĞİLİ FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI
    Raziye Pekşen AKÇA             Hanife AKGÜL

Makale No: 34
 
Десятые годы двадцатого столетия: первые шаги русскоязычной тюркологии в Туркменистане
    Мурадгелди СОЕГОВ

Makale No: 35
 
KAZAK AYDINLANMASINDA ABAY KUNANBAYEV DÜŞÜNCELERİNİN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DENEME
    Mustafa HOPAÇ

Makale No: 36
 
ÇEVİRİ SOSYOLOJİSİ VE ÇEVİRİ ALANINDA SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLARIN ÇEVİRİBİLİMDE PARADİGMA DEĞİŞİMİNE ETKİSİ
    Sevinç KABUKCİK

Makale No: 37
 
TÜRK GİYİM KÜLTÜRÜNDE PANTOLONUN GELİŞİMİ VE DÜNYA GİYİM KÜLTÜRÜNE ETKİSİ
    Fatma AYHAN

Makale No: 38
 
BİREYCİL-TOPLUMCUL ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISI İLE BİLGİ YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN ÖRGÜT DESTEĞİNİN ARACILIK ETKİSİ: TÜRKİYEDE BİR ÜNİVERSİTEDE ARAŞTIRMA
    Merve KOÇOĞLU

Makale No: 39
 
AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRK EĞİTİM VE KÜLTÜR SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Nazan Çiydem ŞADİOĞLU

Makale No: 40
 
KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ VE TÜRKİYE BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
    Muhittin ADIGÜZEL

Makale No: 41
 
THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL LEARNING ON FIRM PERFORMANCE: THE SAMPLE OF AN EMPRICIAL RESEARCH
    Murat ÇEMBERCİ             Edin Güçlü SÖZER             Mustafa Emre CİVELEK

Makale No: 42
 
NÂYÎ OSMAN DEDE’NİN NOTA KOLEKSİYONUNDAN BİR SAZ ESERİ: SEGÂH PEŞREV
    Nilgün DOĞRUSÖZ

Makale No: 44
 
TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASININ GELİŞİMİ VE BU ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
    Yenal ÜNAL

Makale No: 45
 
EBEVEYNLERİN ve ÇOCUKLARIN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ORGANİK VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE YÖNELİK KAŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
    Sefer GÜMÜŞ