Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN:1694-528X     Sayı: 38  EYLÜL - EKİM  2013
 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
  
GRUP REHBERLİK PROGRAMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
   
İsmail SEÇER

Makale No: 2
   
KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÇALIŞANLARINA KARŞI ETİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    
Ahmet YATKIN

Makale No: 3
 
KIRGIZ HALK OYUNLARI ve GİYSİLERİ
    Kürşad GÜLBEYAZ

Makale No: 4
  
AZERBAYCAN’A YÖNELİK DEMOKRASİ EKSENLİ BİR ANALİZ
    Köksal ŞAHİN

Makale No: 5
   
SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİNİN YEREL KALKINMA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ)
   
Cem KAHYA               İlyas Kays İMAMOĞLU

Makale No: 6
   
FARKLI ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUK GELİŞİM LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI
     
Raziye Pekşen AKÇA               Rukiye ARSLAN                       Ezgi Akıncı DEMİRBAŞ

Makale No: 7
   
KIRGIZİSTAN DEVRİMLERİNDE SON DURUM
   İslam HALİDOV

Makale No: 8
  
KLASİK ŞİİRDE MİTOLOJİNİN YERİ
     
Elmas ŞAHİN

Makale No: 9
  
MOBBING OLGUSUNA ANATOMİK BİR BAKIŞ: ÜNİVERSİTE ÖZELİNDE VAKA ANALİZİ
     Muhammet ŞAHİN

Makale No: 10
 
MEŞRUTİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE SPOR POLİTİKALARI VE 1980 SONRASI PARTİ VE HÜKÜMET PROGRAMLARI İLE KALKINMA PLANLARINDA SPORUN YERİ
      Alparslan Gazi AYKIN

Makale No: 11
  
KLASİK TÜRK MÜZİĞİNİN USTASI: ITRÎ
    Şerife GÜVENÇOĞLU

Makale No: 12
 
BENLİK SAYGISINI GELİŞTİRME PROGRAMININ İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
    Bünyamin ATEŞ

Makale No: 13
 
E-TİCARET VE TÜRKİYE’NİN BİLGİ TOPLUMUNDAKİ YERİ
     Hasan Alp ÖZEN

Makale No: 14
 
ALFRED DÖBLİN’İN “BERLİN ALEXANDER MEYDANI” VE ARAS ÖREN’İN “BERLİN SAVIGNY MEYDANI” ADLI ESERLERİNDE BÜYÜK KENT SORUNSALI
    Ahmet BAÇİK

Makale No: 15
 
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ-KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
    Özgür EROĞLU               Özge Gençel ATAMAN

Makale No: 16
 
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU WEB SİTESİNİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN KULLANILABİLİRLİK ANALİZİ
    Mahmut VURAL

Makale No: 17
 
BİR GEÇİŞ ÜLKESİ OLAN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ’NİN ANALİZİ: GELECEKTEN BEKLENTİLER
    Işın ÇETİN                              Mustafa SEVİKTEKİN

Makale No: 18
 
ANADOLUDA TÜRKLERE AİD YER İSİMLERİ / H. NİHAL-AHMED NACİ
   Muhammet KEMALOĞLU

Makale No: 19
 
TÜRKİYE’DEKİ ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİNDE YERİ VE ÖNEMİ (Tokat İli Kazova Bölgesi Yaş Sebze Meyve Üreticileri Birliği Örneği)
    Halil KIZILASLAN                    Hasan Gökhan DOĞAN

Makale No: 20
 
THE REASONS OF THE SUCCESS OF ASIAN EMERGING MARKETS
    Ahmet Hakan ÖZKAN

Makale No: 21
 
TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞININ ELEKTRONİK ÜRÜN SATINALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
    Davran YULDAŞEV

Makale No: 22
 
1950'LERDEN BUGÜNE TÜRK MAKAM MÜZİĞİ NASIL DEĞİŞTİ? SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI
    Togay ŞENALP               Nilgün Doğrusöz DİŞİAÇIK

Makale No: 23
 
İNOVASYON VE MARKA YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: MOBİLYA SEKTÖRÜNDE MOSDER (Mobilya Sanayicileri Derneği) ÜYESİ FİRMALARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
    Özlem IŞIK                            Zümrüt Ecevit SATI

Makale No: 24
 
"AHİT TEOLOJİSİ" NİN DÖRT İNCİL, PAVLUS’UN MEKTUPLARI VE KATOLİK KİLİSE ÜZERİNE YANSIMASI
    Kenan HAS

Makale No: 25
 
XX YÜZYILIN BAŞLARINDA NAXÇIVAN POLİSİNİN HALKLA BİRLİKTE TERÖRLE MÜCADELESİ
    Fahrettin CAFEROV

Makale No: 26
 
HEMŞİRELİKTE YARATICILIK
    Hanife Tiryaki ŞEN                Feride Taşkın YILMAZ               Eylem Paslı GÜRDOĞAN

Makale No: 27
 
SON DÖNEMLERDE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER VE İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
     Yıldız Deveci BOZKUŞ

Makale No: 28
 
KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE TÜKETİCİLERİN BİBER SALÇASI TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
    Halil KIZILASLAN                  Derya AĞCADAĞ

Makale No: 29
 
BIST-100 ENDEKSİ İLE GSPTSE VE YÜKSELEN BORSALAR ARASI ETKİLEŞİM
    Mustafa AKAL

Makale No: 30
 
“PERKÜSYON DESTEKLİ PİYANO VE MÜZİK TEORİSİ PROGRAMI” Disiplinlerarası müzik ve eğitim ilişkisi üzerine bir model
    Esra KARAOL

Makale No: 31
 
KOMEDİ KİSVESİ ALTINDA TÜRK KİMLİĞİNE ORYANTALİST SALDIRILAR
    Ulvi Can YAZAR

Makale No: 32
 
MEASUREMENT CUSTOMER- BASED AIRLINE BRAND EQUITY: AN ENGLAND BASED STUDY
    Reha SAYDAN

Makale No: 33
 
TÜRKİYE’DE RADYO MECRASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Mihalis KUYUCU

Makale No: 34
 
DEĞERLERİN SOSYOLOJİK ÖĞRETİMİ: ORTAÖĞRETİM SOSYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN ANALİZİ
    Beyhan ZABUN

Makale No: 35
 
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE DİNİ TUTUM
    Erkan KAVAS

Makale No: 36
 
INVESTIGATION OF THE IMPACT OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS FREEDOM ON ECONOMIC GROWTH USING PANEL DATA ANALYSIS
    Cüneyt KILIÇ                    Feyza ARICA                Özgür TOPKAYA

Makale No: 37
 
PROMOTING HUMAN RIGHTS IN ACP COUNTRIES BY CONDITIONALITY: EUROPEAN UNION`s DEVELOPMENT ASSISTANCE
    Derya ÖZVERİ

Makale No: 38
 
KAMU YÖNETİMİNDE MÜŞTERİ ODAKLILIK VE KURUMSAL İTİBAR KAVRAMI: İZMİR BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ ÇALIŞMASI
    Rasim AKPINAR

Makale No: 39
 
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE FELSEFE ÖĞRETİM PROGRAMI VE UYGULAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
    Baykal BİÇER

Makale No: 40
 
OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SİSTEMİ’NDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ’NİN YERİ ve ÖNEMİ
    Serenay ŞAHİN

Makale No: 41
 
CREATIVE ACCOUNTING: A BRIEF HISTORY AND CONCEPTUAL FRAMEWORK
    Türker SUSMUŞ                         Dilek DEMİRHAN

Makale No: 42
 
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE BATI KARADENİZ’İN (SİNOP-KASTAMONU-ZONGULDAK) SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPISI (TÜRKİYE’NİN SIHHİ İCTİMAİ COĞRAFYASI RAPORLARINA GÖRE)
    Burhan SAYILIR

Makale No: 43
 
NEUERE ANSÄTZE IN DER VERGLEICHENDEN LINGUISTIK
    Recep AKAY

Makale No: 44
 
MEDYA VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ: KISITLAMA SORUNU
    Sedat CERECİ

Makale No: 45
 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
    Abdulvahid SEZEN

Makale No: 46
 
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ OKULLARDAKİ FARKLILIK YÖNETİMİ ANLAYIŞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
    Ercan YILMAZ                Ahmet Turan KURŞUN

Makale No: 47
 
FOUCAULT’DA İKTİDAR VE BEDEN İLİŞKİSİ
    Gülay Özdemir AKGÜNDÜZ

Makale No: 48
 
OSMANLI-TÜRK MİLLİ KİMLİĞİNİN OLUŞMASINDA RUSYA TÜRKLERİ, GÖÇLER VE TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARININ ROLÜ
    Abdulvahab AKINCI