Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 4                     EKİM 2004

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
    ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

   
Ömer ÖZKAN

Makale No: 2
    TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YATIRIM İNDİRİMİ MÜESSESESİNE KISA BİR BAKIŞ VE KARDEŞ ÜLKE KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ İLE EKONOMİK İLİŞKİLER

    
Recep YAVAŞ - Soner YAVAŞ

Makale No: 3
   
Маркетинговая служба в сельском хозяйстве Кыргызской Республики
    Зулпукаров А.З. -  Иманкулова Д. К.

Makale No: 4
   
Гражданско-правовое положение физических лиц - в международном частном праве
    Т.А.Умаров.

Makale No: 5
    KIRGIZİSTAN'DA MÜKELLEFLERİN VERGİ KAÇIRANLARA BAKIŞI

    
Mehmet YÜCE