Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 5                      OCAK  2005


 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   
TÜRKİYE’DE MEDYA-TOPLUM İLİŞKİSİ VE MEDYANIN PROFESYONELLİK ETİĞİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
  
Ali ARSLAN

Makale No: 2
   
ZAMAN SERİLERİNDE SAHTE REGRESYON SORUNU VE REEL KAMU HARCAMALARINA YÖNELİK BİR EKONOMETRİK MODEL UYGULAMASI
    
Nevin UZGÖREN - Ergin UZGÖREN

Makale No: 3
 
KIRGIZİSTAN’IN HALİHAZIRDAKİ ŞARTLARINDA DEMOKRATİK GELİŞMENİN EN ÖNEMLİ PROBLEMLERİ
     Çeviren: Muratbek KALİYEV

Makale No: 4
   
İŞLETMELERİN GLOBAL REKABET ORTAMINDA REKABET GÜÇLERİNİ ARTTIRICI BİR YAKLAŞIM: “OUTSOURCİNG”
    
Hürriyet BİLGE