Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 6                      MAYIS  2005


 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
   
TÜRK DÜNYASINDA TOPLUMSAL DEĞİŞME VE MODERNLEŞMENİN TARİHSEL-TOPLUMSAL TEMELLERİ:  BİR ÖRNEK MODEL OLARAK TÜRKİYE
  
Ali ARSLAN

Makale No: 2
   
GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE VERGİ İDARESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÜZERİNE
    
Ahmet UTKUSEVEN - Ali Rıza GÖKBUNAR

Makale No: 3
   
KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN VE KIRGIZİSTAN`DA BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
    
Elif YÜKSEL OKTAY - Nimet ÇAKIR

Makale No: 4
 
KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ULUS DEVLET ANLAYIŞI
     Dr. Mehmet ALAGÖZ

Makale No: 5
   
AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE VE  TÜRKİ CUMHURİYETLER  ARASINDAKİ TİCARETTE KULLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ: KARŞILIKLI AKREDİTİF
    
Ömer Özkan  Hakan Tunahan    Hasan Demir

Makale No: 6
   
KIRGIZİSTAN’DA DIŞ BORÇ ve BORÇ YÖNETİMİ SORUNU
    
Tülin CANBAY