Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı:10                     EYLÜL  2006

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
ABD’NİN TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE BAKIŞI TÜRKİYE-ABD-AB GÜVENLİK VE
SAVUNMA İLİŞKİLERİ

  
 Ümit Çelik

Makale No: 2
ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SOSYO-EKONOMİK BOYUTLARIYLA
YOKSULLUK OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
   
Doç. Dr. Mehmet YÜCE Öğr. Gör. Mehmet Ferhat ÖZBEK

Makale No: 3
İKİNCİ ABD OPERASYONU SONRASI IRAK’IN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ VE ABD’NİN
IRAK’A İLİŞKİN EKONOMİK PLANLARI

   
Dr. Gamze GÜNGÖRMÜŞ KONA

Makale No:4
FRANSA’DA GÖÇMEN ISYANIN HABERCİSİ OLARAK BABEUF’ÜN İDEOLOJİSİ VE
EYLEMİ

   
Hüsamettin İNAÇ-Selami ERDOĞAN

Makale No: 5
HİZMET PAZARLAMASI VE MÜŞTERİ TUTMA
   
Yrd. Doç. Dr. M. Nedim BAYUK

Makale No: 6
İBN HALDUN’DA İKTİSADÎ KALKINMANIN DİNAMİKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK
   
İbrahim ÖZKILIÇ

Makale No: 7
ANKARA TÜRKMEN KÖYÜNDE HALK İNANIŞLARI, BÜYÜLER, KARGIŞLAR,
YAKARIŞLAR: KAVAKÖZÜ DERLEMESİ

   
Yrd. Doç. Dr. D. Ali ARSLAN

Makale No: 8
KUR’AN-I KERİM PENCERESİNDEN EKONOMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TEMEL
DİNAMİKLERİ

   
Doç.Dr. Ömer ÇELİK

Makale No: 9
KIRGIZİSTAN'DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
   
Dr. Bakıt MURZARAİMOV

Makale No: 10
KIRGIZİSTAN’DA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

   
Arş. Gör. Muratbek KALIEV

Makale No: 11
TÜRKİYE’DE İHRACATA VE TURİZME DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN ANALİZİ:
EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

   
Özlem KIZILGÖL

Makale No: 12
TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMLERİNDE HATA ÖNLEYİCİLER:
POKAYOKELER

   
Dr. Turan PAKSOY-Arş.Gör. Murat BAY

Makale No: 13
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE YENİLİK İLİŞKİSİ: BİR ÖRNEKOLAY

   
Arş. Gör. Kürşat ÖZDAŞLI

Makale No: 14
SEKRETERLERİN YÖNETSEL ZAMANI VERİMLİ KULLANMALARINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

   
Doç. Dr. Zeki ÇAKMAK