Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 11                      OCAK  2007

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
GÖRÜNMEZ ENGELLER: SERBEST TİCARETE BİR ENGEL Mİ?
   
Mehmet ALAGÖZ-Sinem YAPAR

Makale No: 2
12 EYLÜL 1980 ASKERİ MÜDAHALESİ SONRASI TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI
   
Yrd. Doç. Dr. D. Ali ARSLAN

Makale No: 3
FAALİYET TABANLI MALİYET/YÖNETİM SİSTEMİNİN İŞLETME ETKİN KARAR
    VERME SÜRECİNE ETKİSİ ÜZERİNE

     Yrd. Doç. Dr. Fahri KURŞUNEL-Arş. Gör. Alper Tunga ALKAN Öğr. Gör. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Makale No: 4
YÖNETİCİLERİN SORUN ÇÖZME YETENEKLERİ VE KONTROL ODAĞININ
    BELİRLENMESİ: DPÜ ÖRNEĞİ

   
Doç.Dr. Bülent TOKAT- Öğr.Grv.Hakan KARA-Öğr.Grv. Nuriye ÜLKGÜN

Makale No: 5
DEMOKRAT PARTİNİN DİN POLİTİKALARININ TÜRK BASININDA
    YANSILAMALARI (1950-1954)

   
Yrd.Doç.Dr.Necati AKSANYAR

Makale No: 6
1990’DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASI ve İSTİHDAMIN
    YAPISININ ANALİZİ

   
Araş.Gör.E.Yasemin Uyar BOZDAĞLIOĞLU

Makale No: 7
GEÇMİŞTEN GELECEĞE DENİZLİ MİLLETVEKİLLERİ
   
Yrd. Doç. Dr. D. Ali ARSLAN-Dr. Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ

Makale No: 8
ÇEVRESEL MALİYETLERİN RAPORLANMASI
   
Ali ALTINBAY

Makale No: 9
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YERELLEŞME VE YEREL DEMOKRASİ
   
Fatma OKUR-Ahmet Burhan ÇAKICI

Makale No: 10
ÖRGÜTLERDE İTİBAR YÖNETİMİ
   
Turgut KARAKÖSE

Makale No: 11
KAYITDIŞI EKONOMİNİN TEMEL ÖZENDİRİCİ FAKTÖRLERİNDEN BİRİ GİBİ
    YOLSUZLUK VE ONUNLA MÜCADELENİN AZERBAYCAN GİRİŞİMLERİ

   
Elşen Resuloğlu BAĞIRZADE

Makale No: 12
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA ÇEVRE FAKTÖRÜ: TEORİK BİR BAKIŞ
   
Mehmet ALAGÖZ

Makale No: 13
ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE İKİNCİ
    TÜRKİSTAN FORUMU

   
Doç.Dr.Mehmet YÜCE–Öğr.Gör.İbrahim KALKAN

Makale No: 14
KOBİ’ LERDE İNOVASYON ÇALIŞMALARI VE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
   
Öznur BOZKURT-Hümeyra TASCIOĞLU

Makale No: 15
ЭКОНОМИКА ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА:
    СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

   
ХаитовА.А.-Хаитов Алишер

Makale No: 16
YEŞİL PAZARLAMA VE EKO ETİKETLEME
   
Selda BAŞARAN ALAGÖZ

Makale No: 17
FARKLI KURAMSAL PERSPEKTİFLER ÇERÇEVESİNDE SİVİL TOPLUM
    TARTIŞMALARININ KARŞILIKLI ANALİZİ

   
Hüsamettin İNAÇ-Selami ERDOĞAN

Makale No: 18
MENKUL KIYMETLER BORSASI İLE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASININ
    KARŞILAŞTIRILMASI

   
Muhittin ZÜGÜL -  Muazzez GEZER