Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 12                     MAYIS  2007

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
    AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK REKABET POLİTİKASI VE TÜRKİYE'NİN UYUMU
    Habib YILDIZ

Makale No: 2
     YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE ALANYA’NIN SİYASİ YAPISI
     D. Ali ARSLAN

Makale No: 3
   
EKONOMİDEKİ DEĞİŞEN DEVLET ANLAYIŞI
    Hüsamettin İNAÇ-Ümit GÜNER-Sinan SARISOY

Makale No: 4
   
İMKB’NİN İŞLEVSELLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF POLİTİKA 
    ÖNERİLERİ

     Funda ÇONDUR-Umut EVLİMOĞLU

Makale No: 5
   
VERGİ ÖDEMEYİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER
    Gökalp İLHAN

Makale No: 6
   
XV. VE XVI. YÜZYILLARDA YENİPAZAR ŞEHRİ
    
Mehmet Emin YARDIMCI

Makale No: 7
   
KIRGIZ TÜRKÇESİNDE -Ş İŞTEŞLİK EKİNİN ÜÇÜNCÜ ÇOKLUK ŞAHIS İFADESİ İÇİN
    KULLANILMASI ÜZERİNE

    İsmail ULUTAŞ

Makale No: 8
   
LUCA PACIOLI "MUHASEBENİN BABASI" MIDIR?
    A. Vecdi  CAN

Makale No: 9
   
BİR İDEOLOJİ OLARAK “MİLLİYETÇİLİK”
    Köksal ŞAHİN