Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 7                      EYLÜL  2005

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
HAVAYOLU İŞLETMELERİ ÖRNEĞİNDE İŞLETME İMAJININ HAVAYOLU İŞLETMESİ
    TERCİHLERİNE VE MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE
    YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

     Yrd. Doç. Dr. Özlem ATALIK

Makale No: 2
BİLGİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ENTELEKTÜEL SERMAYE AÇISINDAN ÖNEMİ
    Dr. Rahmi YÜCEL

Makale No: 3
KIRGIZİSTAN’DA DİNİ BİLİNÇLENMENİN TOPLUMSAL TEZAHÜRLERİ:
    Güney Kırgızistan’da Celalabat Kenti Örneklemi

     Doç.Dr. Ahmet CİHAN

Makale No: 4
KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE BİR ALAN
    ARAŞTIRMASI

     Yrd.Doç.Dr. Ercan TAŞKIN

Makale No: 5
KIRGIZ CUMHURİYETİ VERGİ SİSTEMİ
    
Doç.Dr. Mehmet YÜCE

Makale No: 6
TÜRKLERDE “KUT” KAVRAMI VE OSMANLILAR’IN KUTSİYET ELDE ETME
    ÇABALARI

    
Doç.Dr. Hasan Basri KARADENİZ