Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   

AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 8                      OCAK  2006

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
MÜNİF PAŞA’NIN GÖLGEDE KALMIŞ ANTROPOLOJİK BİR İLKESERİ:
    ÂDÂT-I ÜMEM

     Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK

Makale No: 2
OSMANLI- HACI BEKTAŞ VELİ İLİŞKİSİ VEYA “AK BÖRK” MESELESİ
    Doç. Dr. H.Basri Karadeniz

Makale No: 3
1917 ŞUBATI RUS İNKILABI’NDAN SONRAKİ II. BÜTÜN RUSYA MÜSLÜMANLARI
    KONGRESİ

     Dinçer KOÇ

Makale No: 4
MS OFFICE EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK ÜRETİM VEYA SATIN ALMA
    KARARI VERİLMESİNE İLİŞKİN BİR MODEL

     Yrd. Doç. Dr. Sait Y. KAYGUSUZ-Öğr. Gör. Dr. Şükrü DOKUR

Makale No: 5
TAKIM PERFORMANSINA ETKİ EDEN TAKIM ÇALIŞMASINA İLİŞKİN
    FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

     Yrd.Doç.Dr Derya ERGUN ÖZLE-Öğr.Gör. Emrah KOPARAN

Makale No: 6
ORTA ASYA’YA ULAŞIMDA DEMİRYOLU ALTERNATİFİ, BÖLGESEL GÜÇLER VE
    TÜRKİYE

    
Öğr. Gör. Dr. Hayri BARUTCA