Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 
   


AKADEMİK BAKIŞ
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi

ISSN:1694-528X                      Sayı: 9                     MAYIS  2006

 

İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi - Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü-Calalabat-KIRGIZİSTANMakale No: 1
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİNDE İÇ TİCARETİN YÖNÜ
     Mustafa AKAL-Salih ŞİMŞEK-Recep ŞEN

Makale No: 2
BEYŞEHİR’İN SİYASİ YAPISI, KONYA İLİ VE TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI
    İÇİNDEKİ YERİ

    Yrd. Doç. Dr. D. Ali ARSLAN

Makale No: 3
ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM SİSTEMİ UYGULAYAN İŞLETMELERDE SİSTEMİN
    GETİRDİĞİ İLAVE MALİYETLERLE BU MALİYETLERİN ÜRÜNLERE
    YÜKLENİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BİR
    DEĞERLENDİRME

     Dr. Mehmet CİHANGİR-Yrd.Doç.Dr.Ferit KÜÇÜK-Dr.Hasan TÜRKAL

Makale No: 4
YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI
     Gümran UÇAR

Makale No: 5
TÜRKİYE’DE HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN INPUT-OUTPUT YAKLAŞIMIYLA (1996
    YILI ÜRETİCİ FİYATLARIYLA) DEĞERLENDİRİLMESİ

     Araş.Gör.E.Yasemin UYAR

Makale No: 6
KIRGIZİSTAN’DA ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE ETKİLERİ
    
Yrd.Doç.Dr.Özhan ÇETİNKAYA-Kurmanbek JOLDOSHEV

Makale No: 7
TÜRK HAZIR GİYİM SANAYİİNDE MATRİKS ORGANİZASYON UYGULAMASI
     Yrd. Doç. Dr. Vedat DAL

Makale No: 8
KIRGIZ TÜRKLERİNİN ULUSAL KİMLİK POLİTİKASI
    
Doç. Dr. Mehmet YÜCE

Makale No: 9
ÖĞRENEN ÖRGÜT/PAZARLAMA YÖNELİMLİ ÖĞRENEN OKUL BOYUTLARININ
    ANALİZİ: KÜTAHYA İLİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI UYGULAMASI

     M. Kemal DEMİRCİ-Ercan TAŞKIN-Umut YUCA

Makale No: 10
ÖLÇEK EKONOMİLERİ VE SANAYİ SEKTÖRÜNDE İHRACAT BAŞARISI
    
Dr. Ali KABASAKAL-Dr.Şakir GÖRMÜŞ

Makale No: 11
ARASAL KRİZLERE NEDEN OLAN FAKTÖRLER: TÜRKİYE ANALİZİ
    Ali ŞEN

Makale No: 12
POSTMODERN DÖNEMDE KAMU YÖNETİMİ ALGISI VE KAMUSAL ALAN
   TARTIŞMALARI

  
Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin İNAÇ-Arş. Gör. Selami ERDOĞAN

Makale No: 13
SÖZLÜK VE SÖZLÜKÇÜLÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
    Zekeriya BİNGÖL

Makale No: 14
STRATEJİ, REKABET ve REKABET GÜCÜ İLİŞKİLERİ
    
Dr. Lütfü ŞAĞBANŞUA

Makale No: 15
TATAR EDEBİYATININ GELİŞİMİ
    
Çulpan ZARİPOVA ÇETİN

Makale No: 16
KAFKASLAR’DA “TÜRKİ” KAVIMLER: ÇERKEZLER, ABHAZLAR, KABARTAYLAR,
   ADIGELER, ÇEÇENLER, İNGUŞLAR, DAĞISTANLILAR VE DIĞERLERI

   Doç.Dr. Alâeddin Yalçınkaya